Ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie


  • Wat is een oudercommissie?

    Een oudercommissie bestaat uit ouders van leerlingen die aan een school verbonden zijn. De oudercommissie organiseert vaak activiteiten, zoals kerst.