Welke titel mag ik na mijn studie gebruiken?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 2 maart 2020
Met een bachelor- of masterstudie behaal je een titel. Dit zijn verwijzingen naar jouw afstudeerniveau en -richting. Je mag de afkorting van de behaalde titel toevoegen aan je naam. Het onterecht gebruiken van een titel is strafbaar.

Bachelor-masterstelsel

In Nederland geldt het bachelor-masterstelsel. Er zijn bachelor- en masteropleidingen. Dit stelsel is internationaal erkend. Bachelor en master zijn daarmee internationaal erkende titels die je mag gebruiken als je een opleiding aan een hogeschool of universiteit heeft voltooid. In andere landen geldt een vergelijkbaar stelsel. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker is om in het buitenland te studeren of stage te lopen. Voor buitenlandse werkgevers is aan de hand van jouw titel duidelijker te achterhalen wat de waarde van jouw diploma is en aan welke eisen dat diploma voldoet. 

Opleidingen in het hoger onderwijs met bijbehorende titels

Na een studie in het hoger onderwijs mag u een titel voeren (art. 7.19a lid 1 WHW). Dit zijn de afkortingen van de titels bachelor en master gevolgd door het vakgebied. De titel wordt vermeld achter de naam. Hogescholen voegen aan de titels Bachelor of Master termen toe die staan vermeld in de Regeling titulatuur hoger onderwijs. Hieronder volgt een overzicht van de titels in het hoger onderwijs en de bijbehorende opleidingen.

Associate degree

Je mag de letters Ad achter je naam plaatsen, maar zonder toevoeging van de afstudeerrichting.

Hbo-bachelor

Je mag de letter B (met eventuele toevoeging als verwijzing naar het vakgebied) achter je naam plaatsen. Sinds 2014 mag je ook de titels Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Laws (LLB) of Bachelor of Science (BSc) gebruiken. Dit kan pas nadat een opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Op jouw diploma staat welke titel je mag gebruiken.

Techniek

 • Bachelor of Engineering (BEng).
 • Bachelor of Built Environment (BBE)
 • Bachelor of Applied Science (BAS)
 • Bachelor of ICT (BICT)
 • Bachelor of Maritime Operations (BMO)

Economie en management

 • Bachelor of Business Administration (BBA)
 • Bachelor of Commerce (BCom)
 • Bachelor of Economics (BEc)
 • Bachelor of Laws (LL.B)
 • Bachelor of Communications (BComm)
 • Bachelor of Journalism (BJ)

Sociale opleidingen

 • Bachelor of Social Work (BSW)
 • Bachelor of Theology (BTh)

Lerarenopleiding

 • Bachelor of Education (BEd)

Gezondheidszorg

 • Bachelor of Health Science (BHS)
 • Bachelor of Nursing (BN)

Kunstonderwijs

 • Bachelor of Dance Arts (BDA)
 • Bachelor of Design (BDes)
 • Bachelor of Fine Arts (BFA)
 • Bachelor of Film and Television (BFT)
 • Bachelor of Music Arts (BMA)
 • Bachelor of Theatre Arts (BTA)

Hbo-master

Je mag de letter M (met eventuele toevoeging als verwijzing naar het vakgebied) achter je naam plaatsen. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld MCC (Master of Corporate Communication) of MRE (Master of Real Estate). Sinds 2014 mag je ook de titels Bachelor of Arts (BA) of Bachelor of Science (BSc) gebruiken. Dit kan pas nadat een opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Op jouw diploma staat welke titel je mag gebruiken.

Wo-bachelor

Je mag één van de drie bachelor-titels voeren. De toevoeging is afhankelijk van je studierichting.

 • Bachelor of Arts (BA) voor alle studies in de geesteswetenschappen
 • Bachelor of Science (BSc) als je een bètastudie hebt gedaan of een toegepaste of sociale wetenschap
 • Bachelor of Laws (LLB) als je een universitaire bachelor rechten hebt gedaan

Wo-master

 • Master of Arts (MA) voor alle masteropleidingen in de geesteswetenschappen
 • Master of Science (MSc) als je een bètastudie hebt gedaan of een toegepaste of sociale wetenschap
 • Master of Laws (LLM) als je een universitaire master Rechten hebt gedaan
 • Master of Philosophy (MPhil) voor als je een tweejarige research-master hebt gedaan

Nederlandse titels

Je kunt soms ook de traditionele Nederlandse titels voeren (art. 7.20 lid 1 en 2 WHW):

 • bc. (van baccalaureus) voor het voltooien van een hbo-bachelor
 • ing. (ingenieur) als je een technische of agrarische studie hebt gedaan op hbo-niveau
 • drs. (doctorandus) voor afgestudeerden in alle studies behalve rechten en technische studies aan een technische universiteit
 • mr. (meester) als je rechten hebt gestudeerd
 • ir. (ingenieur) als je aan een Technische Universiteit bent afgestudeerd

Deze titels worden altijd vóór je naam vermeld. De vermelding bc. is geen titel, maar een graad. Deze vermelding wordt achter de naam gevoegd.

Het is niet de bedoeling om gelijktijdig de Nederlandse titel als de internationale graad te gebruiken (art. 7.20 lid 5 WHW).

Na een promotie

Je mag de titel doctor (dr.) voeren als je gepromoveerd bent (art. 7.18 lid 1 WHW). Deze titel staat vóór je naam. Je kunt er ook voor kiezen om de graad ‘doctor’ te voeren. De afkorting D staat dan achter je naam. Wanneer u meerdere keren bent gepromoveerd, mag je de titel ‘dr.mult.’ voeren. De graad PhD (Philosophiæ Doctor) staat achter je naam als je in het buitenland bent gepromoveerd. Je mag dan niet zomaar de titel dr. gebruiken in Nederland.

Onrechtmatig een titel voeren

Je mag geen beschermde titel voeren die je niet hebt. Als je dit wel doet, dan ben je strafbaar (art. 435 Wetboek van Strafrecht). Je kunt hiervoor een geldboete krijgen.

Meer artikelen over Organisatie hoger onderwijs