Zakboek Tweede Fase

Geplaatst door OCO op 21 oktober 2007

Het Zakboek Tweede Fase beschrijft op overzichtelijke wijze en in toegankelijke taal de regelgeving voor de Tweede Fase. Het wordt door velen in het onderwijs gezien als hét hulpmiddel om het antwoord te vinden op prangende vragen over regelgeving die betrekking heeft op de bovenbouw van havo en vwo. Het is in principe een naslagwerk dat bedoeld is voor scholen maar ouders en leerlingen kunnen er ook hun voordeel mee doen.

Vanwege de veranderingen in de Tweede Fase per 2007 bestaan er in de jaren 2007- 2011 twee ‘regimes’ naast elkaar in de school: het regime voor de leerlingen die in de jaren voorafgaand aan het schooljaar 2007-2008 in de 4e klas van havo of vwo beginnen en het regime voor hen die vanaf het schooljaar 2007-2008 in de bovenbouw van havo of vwo starten. Voor deze twee groepen leerlingen gelden op verschillende terreinen andere regels, met als belangrijkste verschillen: andere regelingen wat betreft de vakkenpakketten, andere examenprogramma’s en een andere slaag/zakregeling.

Via een alfabetische lijst trefwoorden van ‘Afronding cijfers’ tot ‘Zittenblijven’ worden onderwerpen globaal beschreven en wordt verwezen naar de vindplaats van de officiële regelgeving. Handige overzichten met ondere andere vakkenpakketten en profielkeuzes (de ‘studielast Tweede Fase’) zijn als bijlage achterin het zakboek te vinden.

Zakboek Tweede Fase, uitgave april 2007

Meer artikelen over Onderwijsinhoud