Tag: zittenblijven

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Blogbericht van 3 juni 2024

Hoe kan mijn kind alsnog overgaan of een leerachterstand inhalen?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Mag mijn kind een jaar langer kleuteren?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling basisonderwijs

Zittenblijven voorkomen door flexibeler overgangsbeleid en zomerscholen

Uit vraag en antwoord > Beoordeling voortgezet onderwijs

Wat betekent zittenblijven of doubleren voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Welke rechten heb ik als ouder wanneer mijn kind blijft zitten in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Overgangsbeslissing

Zittenblijven of afstromen in het voorgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Overgangsbeslissing

Wanneer is mijn kind klaar voor groep 3?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Mag mijn kind twee keer op school zittenblijven?

Uit vraag en antwoord > Overgangsbeslissing

De toetsing en beoordeling van leerlingen

Uit vraag en antwoord > Toetsen

Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Onderwijstijd

Wat is de rol van de MR bij zittenblijven?

Uit vraag en antwoord > Initiatiefrecht

De regels voor zittenblijven op de basisschool

Uit vraag en antwoord > Overgangsbeslissing

Geen gezamenlijk antwoord op corona: 12 scholen, 12 verschillende aanpassingen op overgangsregeling

Blogbericht van 3 juni 2020

Te veel zittenblijvers in Amsterdams voortgezet onderwijs

Blogbericht van 10 juli 2018

28 mei 2015 #Stapeldebat

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Effectiviteit zittenblijven in voortgezet onderwijs betwijfeld

Blogbericht van 16 april 2015

De weg naar de basisschool van 2020

Blogbericht van 12 juli 2014

Afschaffing maximale verblijfsduur vmbo

Blogbericht van 5 september 2011

Zittenblijven in groep 2 heeft slechts tijdelijk effect

Blogbericht van 18 december 2007

Zakboek Tweede Fase

Uit vraag en antwoord > Onderwijsinhoud

Zittenblijvers vaker onuitgeslapen

Blogbericht van 29 september 2007