Tag: zittenblijven

Geen gezamenlijk antwoord op corona: 12 scholen, 12 verschillende aanpassingen op overgangsregeling

Blogbericht van 3 juni 2020

Te veel zittenblijvers in Amsterdams voortgezet onderwijs

Blogbericht van 10 juli 2018

Wat is de rol van de MR bij zittenblijven?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Welke rechten heb ik als ouder wanneer mijn kind blijft zitten?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Wat is de zomerschool voor zittenblijvers?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

28 mei 2015 #Stapeldebat

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Effectiviteit zittenblijven in voortgezet onderwijs betwijfeld

Blogbericht van 16 april 2015

De toetsing en beoordeling van leerlingen

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

De weg naar de basisschool van 2020

Blogbericht van 12 juli 2014

De regels voor zittenblijven op de basisschool

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Mag mijn kind een jaar langer kleuteren?

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Vanwege onvoldoende resultaten verplicht weg, maar nog geen nieuwe school, wat te doen?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Afschaffing maximale verblijfsduur vmbo

Blogbericht van 5 september 2011

Zittenblijven in groep 2 heeft slechts tijdelijk effect

Blogbericht van 18 december 2007

Zakboek Tweede Fase

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Zittenblijvers vaker onuitgeslapen

Blogbericht van 29 september 2007

Autochtonen blijven vaker zitten in beroepsgerichte vmbo

Blogbericht van 15 juli 2007

Hoe wordt het besluit genomen om mijn kind te laten doubleren?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Ik maak mij zorgen of mijn kind wel zal overgaan, wat kan ik doen?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Hoe voorkom ik dat mijn kind gedemotiveerd raakt door zittenblijven?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Hoe kan mijn kind alsnog overgaan of een achterstand inlopen?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

De beslissing dat mijn kind blijft zitten lijkt definitief, wat nu?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is doubleren?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs uitgebreide informatie