Adoptiekind op de basisschool?

Geplaatst door Milou Huitink op 2 november 2022
School speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van kinderen. Als een kind zich prettig en veilig voelt op school, ontwikkelt het zich op alle gebieden: sociaal, emotioneel, cognitief, lichamelijk, motorisch en creatief. Adoptiekinderen hebben soms extra zorgbehoeften op school, vooral als zij een moeilijke start in het leven hebben gehad. Stichting Adoptievoorzieningen biedt ouders, leerkrachten en en andere onderwijsprofessionals informatie en ondersteuning op maat.

Wat zijn de behoeften van adoptiekinderen op de basisschool?

Met de meeste adoptiekinderen gaat het goed op de basisschool. Zij kunnen goed meekomen met de andere leerlingen en ontwikkelen zich (boven)gemiddeld. Maar bij sommige adoptiekinderen is dit niet het geval. Vooral kinderen die een moeilijke start hebben gehad, hebben vaak extra zorgbehoeften op school.

Zo zijn er kinderen die ernstig verwaarloosd zijn geweest, langere tijd in een tehuis hebben gewoond en/of op latere leeftijd zijn geadopteerd. Deze kwetsbare leerlingen hebben gemiddeld meer moeite met grote veranderingen en het reguleren van emoties. Daarnaast vertonen zij vaker druk en overactief gedrag en kunnen ze zich op school moeilijker concentreren. Daarom zijn juist deze leerlingen erg geholpen met een betrokken leerkracht die bekend is met onderstaande behoeftes:

  • het ervaren van veiligheid en vertrouwen in de relatie met de leerkracht(en);
  • zich gewaardeerd voelen;
  • consequente regels en duidelijkheid;
  • hulp en ondersteuning bij stress- en emotieregulatie;
  • een voorspelbaar dag- en weekritme;
  • een rustige werkplek in de klas.

Deskundige hulp adoptiekind op school

Een adoptiekind kan door zijn of haar voorgeschiedenis in het land van herkomst gedrag hebben ontwikkeld om te kunnen overleven, bijvoorbeeld door zich extreem aan te passen of juist helemaal niet. Het kan soms lastig zijn om dit gedrag te begrijpen en om een kind te leren om anders om te gaan met bepaalde situaties en emoties. Daarom is het voor sommige ouders en leerkrachten op de basisschool nuttig om daar deskundige hulp bij te krijgen.

Stichting Adoptievoorzieningen

Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie voor voorlichting, voorbereiding en nazorg. Zowel aan adoptieouders als aan leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, schoolbegeleidingsdiensten en anderen die adoptiegerelateerde vragen hebben, biedt de stichting informatie, consultatie en ondersteuning op maat.

De (ortho)pedagogen van stichting Adoptievoorzieningen kunnen ouders, leerkrachten en het zorgteam met een schoolconsult ondersteunen en concrete handelingsadviezen geven. Gezamenlijk bekijken zij wat het kind nodig heeft en hoe de basisschool rekening kan houden met adoptiespecifieke aspecten. Een deskundige brengt de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind in beeld. De resultaten worden besproken en er wordt informatie en advies gegeven.

Zowel ouders als leerkrachten kunnen bij twijfels over de ontwikkeling van het kind kosteloos contact opnemen met de telefonische advieslijn van stichting Adoptievoorzieningen: ma t/m do van 09.30 – 12.30 uur, tel. 030-2330340, keuze 3. E-mailen kan ook: nazorg@adoptie.nl

Brochures en informatie over adoptie voor leerkrachten

Op www.adoptie.nlstaan onder het kopje ‘professionals’ en dan ‘onderwijs en opvang’ meerdere artikelen die ondersteunend zijn voor leerkrachten in het basisonderwijs. Via de website kunnen ook verschillende brochures besteld worden. Bijvoorbeeld de mini-brochure ‘Adoptiekind in de groep’, met informatie en praktische tips voor leerkrachten. Of de brochure ‘Adoptiekind op de basisschool: informatie voor leerkrachten’ met uitgebreide informatie over de effecten van de achtergrondgeschiedenis van adoptiekinderen, het belang van veilige hechting en veel praktijkvoorbeelden en tips.