Adoptiekind op de basisschool?

Geplaatst door Milou Huitink op 15 mei 2015
School speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van kinderen. Als een kind zich prettig en veilig voelt op school, ontwikkelt het zich op alle gebieden: sociaal, emotioneel, cognitief, lichamelijk, motorisch en creatief. Voor adoptiekinderen is het extra belangrijk dat de basisschool net als thuis een veilige plek wordt.

Adoptiekinderen hebben vaker een aangepast programma nodig om te wennen aan school. Ze hebben gemiddeld meer moeite met grote veranderingen en kunnen hun spanning en emoties soms nog niet goed zelf reguleren. Daarnaast vertonen sommige adoptiekinderen relatief vaak druk en overactief gedrag en kunnen zich op school soms moeilijk concentreren. Dit geldt vooral voor kinderen die ernstig verwaarloosd zijn geweest, langere tijd in een tehuis hebben geleefd of op oudere leeftijd zijn geadopteerd. Juist deze kwetsbare leerlingen zijn erg geholpen met adoptiealertheid van de leerkracht.

Wat zijn de behoeften van adoptiekinderen op school?

  • het ervaren van veiligheid en vertrouwen in de relatie met de leerkracht(en);
  • zich gewaardeerd voelen;
  • consequente regels en duidelijkheid;
  • hulp en ondersteuning bij stress- en emotieregulatie;
  • een voorspelbaar dag- en weekritme;
  • een rustige werkplek in de klas.

Uw adoptiekind kan door zijn of haar voorgeschiedenis in het land van herkomst gedrag hebben ontwikkeld om te kunnen overleven, bijvoorbeeld door de clown uit te hangen of zich overal mee te bemoeien. Het kan soms lastig zijn om dit gedrag te begrijpen en om uw kind te leren om anders te gaan reageren. Soms is het voor u als ouder, maar ook voor de leerkracht prettig om daar deskundige hulp bij te krijgen.

Waar vindt u adoptiespecifieke hulp?

Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie voor voorlichting, voorbereiding en nazorg. Zowel aan adoptieouders als aan leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, schoolbegeleidingsdiensten en anderen die adoptie gerelateerde vragen hebben, biedt de stichting informatie, consultatie en ondersteuning op maat.

Schoolconsult

De (ortho)pedagogen van stichting Adoptievoorzieningen kunnen ouders, leerkrachten en het zorgteam met een schoolconsult ondersteunen en concrete handelingsadviezen geven. Gezamenlijk bekijkt u wat uw kind nodig heeft en hoe de school rekening kan houden met adoptiespecifieke aspecten. Een adoptiedeskundige brengt de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind in beeld. De resultaten worden samen besproken en er wordt informatie en advies gegeven.

Telefonische advieslijn

Zowel ouders als leerkrachten kunnen bij twijfels over de ontwikkeling van het kind kosteloos contact opnemen met de telefonische advieslijn van stichting Adoptievoorzieningen: ma t/m do van 09.30 – 12.30 uur, tel. 030-2330304, keuze 3. E-mailen kan natuurlijk ook: nazorg@adoptie.nl

Meer informatie

Op de website www.adoptie.nl onder het kopje ‘Professionals’, ‘Adoptiekind in de groep’ staan meerdere artikelen over dit onderwerp die ondersteunend zijn voor leerkrachten in het basisonderwijs. Via de website kunnen ook verschillende brochures besteld worden. Bijvoorbeeld de mini-brochure ‘Adoptiekind in de groep’ met informatie en praktische tips voor leerkrachten. Of de brochure ‘Adoptiekind op de basisschool: informatie voor leerkrachten’ met uitgebreide informatie over de effecten van de achtergrondgeschiedenis van adoptiekinderen, het belang van veilige gehechtheid en veel praktijkvoorbeelden en tips.