Passend onderwijs basisonderwijs


  • Wat is leerlingenvervoer?

    Leerlingenvervoer is een tegemoetkoming in de reiskosten of aangepast vervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.
  • Wat doet een intern begeleider?

    Een intern begeleider is verantwoordelijk voor het zorgbeleid op school. De intern begeleider is een vraagbaak voor ouders en leerlingen.
  • Adoptiekind op de basisschool?

    Adoptiekinderen hebben vaak extra zorgbehoeften op de basisschool, waarbij een vertrouwde relatie met de leerkracht voorop staat.