Zorgplicht en ondersteuning


 • Wat is extra ondersteuning?

  Iedere school biedt basisondersteuning en extra ondersteuning. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte geldt de zorgplicht.
 • Passend onderwijs en corona

  Ouders van chronisch zieke kinderen beslissen of het veilig is weer naar school te gaan na overleg met de behandelend arts. Maak afspraken over afstandsonderwijs als kinderen langdurig niet naar school kunnen.
 • Geen geld, geen extra ondersteuning?

  Vaak kost extra ondersteuning voor leerlingen extra geld. Hoe verdeelt men dit geld? En wat doet u als de school zegt dat er geen geld meer is voor de extra ondersteuning voor uw kind?
 • Adoptiekind op de basisschool?

  Adoptiekinderen hebben vaak extra zorgbehoeften op de basisschool, waarbij een vertrouwde relatie met de leerkracht voorop staat.
 • Wat is een groeidocument?

  Groeidocument is een plan dat wordt opgesteld voor leerlingen in het basisonderwijs in Amsterdam die extra ondersteuning nodig hebben.