Wat doet een intern begeleider?

Geplaatst door OCO op 24 augustus 2023
Een intern begeleider is een leerkracht in het basisonderwijs die verantwoordelijk is voor het zorgbeleid op school. De begeleider is een vraagbaak voor ouders en leerlingen en maakt individuele plannen voor leerlingen.

De functie van intern begeleider

In plaats van de volledige naam intern begeleider wordt ook de afkorting ‘IB-er’ gebruikt. De precieze rol en taken verschillen per school. Er zijn geen wettelijke opleidingseisen om IB-er te worden, maar vaak heeft een IB-er wel een extra opleiding gedaan. Voorbeelden van die opleiding zijn de post HBO opleidingen intern begeleider of master Special Educational needs.

Zorgbeleid

De intern begeleider stelt, samen met de schoolleiding en collega’s het zorgbeleid van de school. Dit wordt vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. De IB-er kijkt welke hulp en zorg de school kan bieden, en waar extra dingen nodig zijn. Ook organiseert de IB-er bijvoorbeeld bijscholing over manieren om om te gaan met leerlingen met bepaalde hulpvragen.

De IB-er als vraagbaak voor leerkrachten en ouders

De IB-er ondersteunt leerkrachten in de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ook ouders kunnen terecht bij de intern begeleider, bijvoorbeeld met vragen over een leerachterstand. Soms verzorgt de intern begeleider ook zelf begeleiding voor leerling, maar vaak is daar ook iemand anders voor, zoals een begeleider passend onderwijs of een remedial teacher.

Opstellen ontwikkelingsperspectief

De begeleider stelt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, in overleg met ouders en de leerkracht, het ontwikkelingsperspectief op. Dit is het individuele plan voor de leerling. Hierin staat welke hulp er ingezet wordt. Dit kan de IB-er zelf doen, of een andere begeleider. De begeleider organiseert overleg over het plan met de ouders en alle betrokkenen erbij.