Advies OCO voor ouders die geen brief kregen over leerlingenstaking 30 november 2007

Geplaatst door OCO op 29 november 2007

De VO-scholen in Amsterdam hebben ouders een brief gestuurd waarin wordt aangegeven dat de school de leerling toestemming geeft om vrijdag 30 november 2007 te staken wanneer de ouder schriftelijke toestemming heeft gegeven. Zonder deze toestemming is er sprake van ongeoorloofd verzuim.

Wanneer deze brief de ouders te laat heeft bereikt wijst OCO ouders op de mogelijkheid om binnen twee dagen na de staking schriftelijk aan het schoolhoofd te melden dat de ouder toestemming heeft verleend om te staken.

OCO meent dat dit mogelijk is met een beroep op Artikel 14.2 van de Leerplichtwet. Deelname aan de staking wordt dan aangemerkt als ‘gewichtige omstandigheid’. Omdat de term ‘staken’ niet voorkomt in de Leerplichtwet ziet OCO geen andere formele mogelijkheid om toestemming te vragen voor afwezigheid vanwege staking dan door een beroep te doen op de mogelijkheden die de Leerplichtwet biedt in het geval van ‘gewichtige omstandigheden’. Overigens beslist het schoolhoofd of het een omstandigheid voldoende gewichtig vindt voor afwezigheid. In het geval van de LAKS-staking op 30 november 2007 hebben de Amsterdamse VO-scholen onderling afgestemd dat staking geoorloofd is met toestemming van de ouders.

De ouder blijft verantwoordelijk om de school te berichten wanneer en waarom een leerling afwezig is. Neem daarom bij twijfel altijd contact op met de school.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog