Brief aan ouders over LAKS-staking 30 november 2007

Geplaatst door OCO op 29 november 2007

De Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs hebben ouders een brief gestuurd over de staking tegen de 1040-urennorm op vrijdag 30 november op het Museumplein die wordt georganiseerd door de landelijke scholierenorganisatie LAKS.

LAKS wijst op toestemming scholen, Amsterdamse scholen wijzen op toestemming ouders
De brief van de scholen is van extra belang omdat het LAKS leerlingen er op wijst dat leerlingen toestemming moeten vragen aan school om te mogen staken. Uit de brief van de Amsterdamse schoolbesturen blijkt dat in Amsterdam de scholen toestemming geven om te staken onder voorwaarde dat de ouder ook schriftelijke toestemming geeft.

Scholen ontraden deelname staking vanwege veiligheidsrisico’s
In de brief wordt aangegeven dat de scholen leerlingen niet verbieden deel te nemen aan de stakingen maar dat scholen vanwege de veiligheidsrisico’s wel ontraden deel te nemen aan de stakingen. De burgemeester heeft laten weten dat de politie, anders dan afgelopen maandag waar de politie in eerste instantie terughoudend is opgetreden bij vernielingen, niet meer zal toezien maar zal handhaven.

Scholen geven toestemming voor staking onder voorwaarde dat ouders schriftelijk instemmen
In de brief wordt ook een voorwaarde gesteld voor deelname aan de staking in het kader van de Leerplicht, namelijk dat ouders vooraf de school schriftelijk laten weten dat zij hun kind toestemming geven deel te nemen aan de staking. Deze werkwijze is afgestemd tussen de gemeente, Leerplicht en het OSVO. Leerplicht Amsterdam stelt zich op het standpunt dat er sprake is van schoolverzuim als leerlingen zonder schriftelijke toestemming staken, scholen zullen het schoolverzuim van leerlingen die zonder toestemming staken bij Leerplicht moeten melden.

Ouders altijd verantwoordelijk om afwezigheid leerling te melden
Leerplicht stelt dat de brief van de scholen een extra service is aan de ouders en dat de verantwoordelijkheid altijd bij de ouders ligt om de school te melden wanneer en waarom een kind niet naar school komt.

Hieronder de standaardbrief die door het Amsterdamse Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs (OSVO) is verspreid aan de Amsterdamse schoolbesturen en die is verstuurd aan de ouders. Scholen kunnen deze brief op onderdelen nog hebben aangepast, bijvoorbeeld om nog onderscheid te maken tussen de risico’s voor onderbouwleerlingen en bovenbouwleerlingen.

Amsterdam, 28 november 2007

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van …
Aan de leerlingen

Geachte ouder/verzorger, beste leerling,

Zoals u uit de media heeft kunnen vernemen, organiseert het LAKS (Landelijk Actie Komitee Scholieren), morgen, vrijdag 30 november, een landelijke staking in verband met de voor hen teleurstellende uitkomsten van de onderhandelingen over de 1040-urennorm.

Onze lessen zullen vrijdag gewoon doorgang vinden, omdat wij leerlingen ten zeerste afraden mee te doen aan de staking. Ons argument hiervoor is niet het verbieden van een door het LAKS uitgeroepen staking, maar is veeleer gelegen in de afgelopen vrijdag en maandag gebleken veiligheidsrisico’s voor de leerlingen.

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor leerlingen die willen gaan staken. Wij hopen dat u, in gesprek met uw kind, hem of haar dit wilt ontraden en ook wilt wijzen op de risico’s van een massale staking. Dit met name gezien de onvoorspelbaarheid van groepsgedrag en de te verwachten reactie van de politie hierop. Uit contacten namelijk met de politie en de gemeente is ons gebleken dat de politie betwijfelt of zij de actie van vrijdag in vreedzame banen kan leiden. De burgemeester heeft ons laten weten dat de politie niet meer zal toezien, maar zal handhaven.

Gezien onze verantwoordelijkheden inzake de wet op de Leerplicht willen wij, indien u toch besluit uw zoon/dochter toestemming te geven vrijdag te staken, u verzoeken ons dit vooraf schriftelijk te laten weten.

In de hoop dat er zich geen vervelende incidenten voor zullen doen, teken ik,
met vriendelijke groet,

(Ondertekening) …
(Functie) …

Meer artikelen over Blog