Afwijzing of uitloting 1e ronde Kernprocedure 2013

Geplaatst door OCO op 27 maart 2013

In de Kernprocedure is het verloop van de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs nauwkeurig vastgelegd. Elders op deze site wordt uitgelegd welke citoscores leerlingen moeten halen om volgens hun schooladvies geplaatst te kunnen worden. Hieronder wordt ingezoomd op de loting in de eerste ronde. Zie ook het artikel met tips en data over de 2e ronde in 2013.

Uiterlijk donderdag 4 april plaatsingsbesluit 1e ronde 2013
U heeft uw kind tussen 4 maart en 15 maart 2013 aangemeld op een school voor voortgezet onderwijs. Tot en met 4 april 2013 wordt bekeken welke leerlingen qua citoscore automatisch plaatsbaar zijn en voor welke leerlingen vanwege hun citoscore nog overleg met de basisschool of aanvullend onderzoek nodig is. Als is vastgesteld welke leerlingen plaatsbaar zijn en er sprake is van overaanmelding wordt er geloot. Uiterlijk op donderdag 4 april 2013 ontvangt u van de school bericht of uw kind toelaatbaar is en – als er geloot moest worden – of het is ingeloot: het plaatsingsbesluit. Als uw kind niet is toegelaten of is uitgeloot, moet u een andere school kiezen in de 2e ronde.

Tips indien uw kind niet toelaatbaar is

  • Vraag aan de school wat de precieze reden is dat uw kind niet is toegelaten. Als het goed is ontvang u schriftelijk bericht dat uw kind niet is toegelaten met een onderbouwing van het negatieve besluit. Bent u het niet eens met het besluit, neem dan snel actie want de planning van de procedure is eigenlijk te krap voor toelichtingen of uitzonderingen. U kunt altijd OCO bellen voor informatie.
  • Houdt rekening met de afwijzingsgrond van de eerste school van aanmelding bij het kiezen van een nieuwe school in de 2e ronde. De school waar u uw kind aanmeldt in de 2e ronde heeft misschien behoefte aan overleg met de basisschool of met de school van aanmelding in de 1e ronde. Zorg dat u op de hoogte bent van de gegevens die scholen uitwisselen over uw kind.
  • Wanneer aanvullend onderzoek is gedaan omdat uw kind een citoscore had behaald waarbij aanvullend onderzoek verplicht was, dan geldt dat onderzoek ook voor de school waar u uw kind aanmeldt in de tweede ronde.

Loting goed verlopen?
De loting moet controleerbaar zijn, ook achteraf: de school moet de loting kunnen verantwoorden naar belanghebbenden.

Klachten over de Kernprocedure?
Heeft u klachten over de uitvoering van de Kernprocedure? Meldt deze bij het Informatiepunt Kernprocedure van de gemeente Amsterdam per telefoon op 020 – 251 81 51 of per e-mail naar kernprocedure@dmo.amsterdam.nl.

Meer artikelen over Blog