Alle documenten over besluitvorming subsidie OCO

Geplaatst door OCO op 21 maart 2011

Download met dit zipbestand alle documenten in een keer:
– Amendement Schaapman (december 2003)
– Opzet Ondernemingsplan DMO (juni 2005)
– Ondernemingsplan OCO (december 2005)
– Opzet Evaluatie (september 2009)
– Subsidie Aanvraag OCO (september 2010)
– Evaluatie OCO door SPA/DMO (september 2010)
– Opmerkingen OCO Evaluatie (september 2010)
– Brief Voortgang Evaluatie (oktober 2010)
– Email aan Asscher over gang van zaken (december 2010)
– Evaluatieproces (horende bij email) 2010
– Subsidiebeschikking (en afwijzing aanvraag) jan t/m april 2011 (4 januari 2011)
– Kader Actieve ouders (14 januari 2011)
– Subsidie Aanvraag OCO (1 februari 2011)
– Bezwaar (15 februari 2011)
– Raadsvoorstel (30 maart 2011)

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog