Amsterdam pakt aan!

Geplaatst door OCO op 21 mei 2008

Dat mag zo ongeveer de titel zijn van het plan dat de gemeente Amsterdam en de schoolbesturen hebben gemaakt om de zwakste scholen er bovenop te helpen. Maar het heet “Kwaliteitsimpuls”! De gemeente gaat het project leiden, de schoolbesturen nemen hun verantwoordelijkheid om effectieve plannen te maken en de inspectie van het onderwijs kijkt regelmatig of het goed gaat. Wethouder Asscher, de schoolbesturen en een vertegenwoordiger van de staatssecretaris van onderwijs hebben het plan op 19 april 2008 getekend en het ligt nu bij de commissie van de gemeenteraad. Die behandelt het op 12 juni.

19 scholen
Nog voor de zomer zijn er 19 plannen voor 19 scholen. Er zijn meer zwakke scholen (33 of 42), maar sommige scholen zijn al druk bezig met verbeterplannen of vallen onder verscherpt toezicht van de inspectie met een apart verbeterplan. De gemeente en de schoolbesturen maken gebruik van de ervaringen die een aantal jaren geleden is opgedaan met het project De School Centraal (landelijk: Onderwijskansen) om goede plannen en een stevige projectorganisatie te maken. En de scholen zullen de ouders uitgebreid over die plannen informeren, zo staat er in het projectplan. Dat was een van de aanbevelingen uit de twee debatten die OCO in 2007 organiseerde over de positie van zwakke en zeer zwakke scholen.

Zorgen
Wethouder Asscher maakt zich overigens nog meer zorgen over het Amsterdamse onderwijs. In de brief aan de raad zegt hij blij te zijn met deze gezamenlijke aanpak. Maar hij meent dat het maar een van de stappen is die gezet moeten worden. Uit een speciale analyse van de inspectie van de Amsterdamse basisscholen blijkt dat de inspectie zorgen heeft over 42 basisscholen. Dat is veel meer dan het landelijk percentage zwakke scholen en ook veel meer dan in de andere grote steden (Amsterdam 17%, Rotterdam 6%). Ook een onderzoek van het SCO-Kohnstamminstituut naar de verwijzing van leerlingen naar het LWOO en praktijkonderwijs, waarvoor gemeente en schoolbesturen gezamenlijk opdrachtgever zijn, laat zien dat er in Amsterdam veel meer leerlingen die kant opgestuurd worden dan elders (lees verder over het onderzoek). Wethouder Asscher kondigt aan dat hij met de schoolbesturen over deze vraagstukken wil overleggen om na te gaan wat er nog meer aan gedaan kan worden aan deze zorgelijke situatie.

Kwaliteitsakkoord

Brief Asscher

Regionale analyse inspectie

SCO-Kohnstamm-onderzoek naar LWOO

Meer artikelen over Blog