Amsterdam stimuleert onderwijsinnovatie met prijs

Geplaatst door OCO op 28 augustus 2007

De gemeente Amsterdam heeft een prijs van 20.000 euro in het leven geroepen voor vernieuwende projecten voor het primair en voortgezet onderwijs. Leerlingen, ouders, docenten en management kunnen tot 12 oktober 2007 ideeën aandragen.
Het Amsterdamse primair en voortgezet onderwijs ontwikkelde de afgelopen jaren veel innovatieve, kwalitatief hoogwaardige projecten. Volgens de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse verenigde schoolbesturen voor voortgezet onderwijs (OSVO) en de ROC’s verdienen dergelijke projecten een extra impuls. Daarom is de Kees Visser Onderwijsprijs in het leven geroepen.

Prijzen

De Kees Visser Onderwijsprijs bestaat uit een bronzen beeldje, een tweejaarlijkse prijs van 20.000 euro en twee aanmoedigingsprijzen van 2.500 euro. Het beeldje is door leerlingen van de Open Scholengemeenschap Bijlmer ontworpen. De prijsuitreiking vindt in het najaar van 2007 plaats.

Ideeën voordragen

Alle Amsterdamse scholen zijn met een brief ingelicht over de prijs. Scholen met een spannend, uitdagend, innovatief plan in Amsterdam kunnen voor 12 oktober 2007 een aanvraagformulier insturen. De gemeente Amsterdam maakt uit de inzendingen een voorselectie van vijf projectideeën. Vervolgens besluit de jury aan de hand van presentaties van of bezoeken aan de genomineerde projecten welke projectideeën in de prijzen vallen.

Kees Visser

De onderwijsprijs is opgezet ter nagedachtenis van Kees Visser, een onderwijsman in hart en nieren. Hij stond aan de basis van de oprichting van de Open Scholengemeenschap Bijlmer en was, tot zijn overlijden in 2006, directeur van de school. Kees Visser was vaak initiator van verrassende en vernieuwende projecten.

Meer artikelen over Blog