Wat is autisme? Definitie, diagnose en behandeling

Geplaatst door Floor Kaspers op 7 september 2014
Autisme is een ontwikkelingsstoornis. De verschillen tussen kinderen met autisme zijn groot. Ook de mate waarin een kind problemen in de ontwikkeling kent door autisme, varieert enorm.

Autisme

Ook al zijn de verschillen tussen kinderen met autisme erg groot, zijn er er een aantal kenmerken die vaker voorkomen. Kinderen met autisme hebben vaak, maar niet altijd:

  • een verminderd vermogen tot sociaal contact;
  • een verminderd vermogen tot communiceren;
  • een verminderd gebruik van de fantasie;
  • een star patroon van steeds terugkerende stereotiepe bezigheden.

De kenmerken binnen het autismespectrum kunnen gepaard met problemen in de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden. Tegelijkertijd zijn er ook ouders van kinderen met autisme en volwassenen met autisme, die vooral de nadruk leggen op de voordelen van bepaalde autismespectrumstoornissen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het concentratievermogen, de mogelijkheid om nauwkeurig en repetitief werk te doen, en de soms specifieke kennis van bepaalde thema’s, zoals informatisering.

ASS

Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn ontwikkelingsstoornissen. De diagnose wordt gesteld door een arts. ASS is een verzamelnaam voor vijf verschillende vormen van autisme die vroeger onderscheiden werden.

  1. klassiek autisme
  2. stoornis van Asperger
  3. syndroom van Rett
  4. Desintegratieve stoornis
  5. en een restgroep PDD-NOS

In de nieuwe classificatie-systematiek van psychiatrische aandoeningen, de DSM-V, wordt het onderscheid tussen deze verschillende vormen niet meer op deze manier gemaakt. Er wordt gekeken naar de ‘zwaarte’ van een stoornis, en niet meer op een specifiek onderscheid. In de praktijk zijn echter veel van deze namen inmiddels ‘ingeburgerd’. U kunt meer lezen over DSM-V op de website van de Nederlandse Vereniging Autisme.

Meer informatie over autisme op school vindt u hier.