Wat is autisme? Definitie, diagnose en behandeling

Geplaatst door Floor Kaspers op 6 juni 2024
Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Tegenwoordig wordt dit vaak autismespectrumstoornis (ASS) genoemd. De verschillen tussen mensen met autisme zijn groot. Ook de mate waarin iemand problemen heeft in de ontwikkeling varieert enorm. ASS is niet te genezen, wel zijn er behandelprogramma’s die klachten kunnen verminderen. Een arts stelt de diagnose vast.

Definitie autisme

Autisme is een neurologische ontwikkelingsstoornis. Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier. Kenmerken zijn:

  • Moeite met het aangaan en onderhouden van sociale relaties
  • Meer moeite met praten en communiceren
  • Weinig of juist heel veel fantasie of voorstellingsvermogen
  • Een sterke voorkeur voor bekende patronen en herhalingen
  • Interesse in één of meerdere specifieke voorwerpen of activiteiten

Er zijn grote verschillen tussen mensen met autisme. Sommige mensen vertonen veel kenmerken, anderen weinig. En ook de mate waarin de kenmerken tot uiting komen verschillen per persoon. Zo zijn er mensen die sociaal zeer beperkt zijn en nauwelijks kunnen communiceren, terwijl anderen redelijk makkelijk sociaal contact aangaan en onderhouden.

De kenmerken kunnen in elke levensfase anders zijn. Zo kunnen bepaalde kenmerken anders tot uiting komen als een kind ouder wordt. In de kern blijven de kenmerken echter hetzelfde.

Aautismespectrumstoornis (ASS)

Vroeger werden er verschillende vormen van autisme beschreven, zoals: de Stoornis van Asperger, Syndroom van Rett en Klassiek Autisme. Tegenwoordig wordt dit onderscheid niet meer gemaakt. Alle vormen zijn nu samengevoegd tot één naam: autismespectrumstoornis (ASS). Een arts stelt de diagnose.

Tip: Heeft u een kind met een autismespectrumstoornis? Lees dan ook het artikel ‘Autisme op school’

Behandeling

ASS is een stoornis die niet overgaat. Wel kunnen mensen met ASS psychologische behandelprogramma’s volgen. Hiermee kunnen zij sommige klachten verminderen. Zo kunnen zij tijdens de behandeling leren hoe zij structuur kunnen aanbrengen in hun leven en hoe zij grenzen kunnen aangeven. Daarnaast kan een behandeling de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren en gedragsproblemen verminderen. 

Sommige mensen met ASS hebben baat bij bepaalde medicijnen die voor andere stoornissen zijn bedoeld. Informeer hiernaar bij de huisarts.

Voor- en nadelen autisme

ASS wordt meestal als iets negatiefs gezien omdat het samenhangt met problemen in de ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn er ook ouders van kinderen met autisme en volwassenen met autisme, die vooral de nadruk leggen op de voordelen van bepaalde autismespectrumstoornissen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het grote concentratievermogen, de mogelijkheid om nauwkeurig en repetitief werk te doen. Maar bijvoorbeeld ook de soms specifieke kennis van bepaalde thema’s, zoals informatisering.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over autismespectrumstoornissen? Of wilt u in contact komen met lotgenoten? Raadpleeg dan de volgende websites:

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Gedragsproblemen