Autisme op school

Geplaatst door Floor Kaspers op 18 augustus 2023
Heeft uw kind autisme? Dan zijn verschillende dingen van belang voor goed onderwijs: een school die past, goede ondersteuning op school en samenwerking tussen ouders en school. In dit artikel leest u praktische tips voor een leerling met autisme op school.

Autisme en schoolkeuze

Ieder kind met autisme is anders. Er is dan ook geen blauwdruk te geven over wat er nodig is voor passend onderwijs voor kinderen met autisme. Veel kinderen met autisme vinden het echter moeilijk om zonder extra ondersteuning of aanpassingen goed onderwijs te volgen.

Voor sommige kinderen biedt speciaal onderwijs de beste mogelijkheden. Voor andere kinderen kan een reguliere school, met ondersteuning, goed passen. Als duidelijk is welke ondersteuning uw kind met autisme nodig heeft, kunt u in de ondersteuningsprofielen van scholen in de buurt kijken of ze die ondersteuning bieden. Zo kunt u uw kind aanmelden op een school die het beste bij uw kind past. Bij de aanmelding geeft u aan dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De school heeft vervolgens de zorgplicht.

Ondersteuning op school

Voor een goede ontwikkeling van een uw met autisme van school, is het vooral belangrijk dat een leerkracht leert om de signalen van uw kind op te pikken, die vaak heel subtiel zijn, en lang niet altijd te relateren aan een directe oorzaak. Dit kan het beste in samenspraak met u; u kent uw kind tenslotte het best.

Een prikkelarme ruimte, extra begeleiding op school, een aparte autiklas zijn voorbeelden van ondersteuning voor kinderen met autisme op school. Door met de  behandelaar, begeleider, en de leerkracht in gesprek te gaan, zal duidelijk worden wat het beste bij uw kind past.

In het voortgezet onderwijs wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van leerlingen. Dit kan veel problemen opleveren voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Ze zijn vaak geholpen met veel structuur en regelmaat in hun schoolwerk, ook thuis. Hang bijvoorbeeld het lesrooster en toetsenrooster in huis op. Geef u kind een vaste plek om huiswerk te maken, zonder prikkels van tv, radio of computer, of uitzicht naar buiten. Zorg dat duidelijk is wat het kind moet doen, wanneer en met wie.

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs en heeft hij of zij meer aandacht nodig maar is speciaal onderwijs ook niet nodig? Mogelijk dat de Special Classes van het Metis Montessori Lyceum een goede optie zijn. Hier krijgen leerlingen met autisme les op havo en vwo niveau. U leest er meer over op de website van de school. De aanmelding voor deze klassen verloopt buiten de reguliere loting & matching, en het is goed om vroeg kennis te maken.

Samenwerking tussen ouders en school

Er bestaan veel vooroordelen over autisme, terwijl ieder kind met autisme anders is. Om te voorkomen dat er op school gewerkt wordt met een algemeen beeld van ‘hoe kinderen met autisme zijn’, is een goede communicatie tussen u als ouders en de leerkracht erg belangrijk. U kunt de leraar helpen om uw kind te begrijpen, signalen op te pikken, en te voorkomen dat uw kind onnodig lastig gedrag vertoont op school.

Daarbij is het ook aan te raden om u te verplaatsen in de leerkracht. Realiseer u dat deze te maken heeft met een klas vol kinderen. Door met elkaar te kijken naar mogelijke verbetering in de klas, werkt u samen aan de ontwikkeling van uw kind. Advies aan een leerkracht kan gericht zijn op het vergroten van de kennis over autisme en de kennis over uw kind.

De volgende dingen kan een leerkracht doen om ervoor te zorgen dat uw kind goed op zijn plek is in de klas:

  • accepteer de leerling zoals hij is
  • wees emotioneel neutraal, dus word niet boos of verdrietig
  • verleen veiligheid en structuur
  • maak onderscheid tussen onwil en onmacht
  • maak gebruik van de specifieke sterke kanten van een leerling
  • houd rekening met de zwakke kanten

Autisme Steunpunt Amsterdam

In Amsterdam is er een Autisme Steunpunt dat leraren en begeleiders op school kan helpen om de juiste ondersteuning aan leerlingen te bieden. Hoewel dit steunpunt in eerste instantie bedoeld is voor het personeel van school, kunt u zelf als ouder school adviseren om advies te vragen van het steunpunt. Dit kan bijvoorbeeld als u het idee heeft dat er onvoldoende kennis aanwezig is op school, of als het niet lukt een goede match te makken met de juiste ondersteuning.

Meer informatie

U vindt meer informatie over autisme en ondersteuning bij de Nederlandse Vereniging Autisme en bij de Oudervereniging Balans.

Meer artikelen over Gedragsproblemen