Balans

Geplaatst door OCO op 17 december 2006

Balans is een vereniging en kenniscentrum voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

Balans is een ouderorganisatie die bemiddelt tussen gebruikers en aanbieders van zorg en onderwijs, met als doel het versterken van de maatschappelijke positie van kinderen en hun ouders (en omgeving) die te maken hebben met leer- ontwikkelings en/of gedragstoornissen.

De stoornissen waar Balans zich voor inzet, zijn bekend onder de namen ADHD/ADD, dyslexie, PDD-NOS, NLD, dyscalculie, DCD/dyspraxie, MCDD, ODD/CD en andere.

Balans zet zich in voor een verbetering van het leer- en leefklimaat van kinderen met leer-, ontwikkeling- en gedragstoornissen. Het doel hiervan is de ontwikkeling van deze kinderen een optimale kans te geven en bijkomende problemen zoveel mogelijk te voorkomen.
Om dit te bereiken probeert Balans in eerste instantie ouders de middelen in handen te geven die hen ondersteunen om zelf voor de belangen van hun kinderen op te komen. Daarnaast tracht zij invloed uit te oefenen in diverse maatschappelijke sectoren als onderwijs, hulpverlening en (geestelijke) gezondheidszorg.

Balans is van mening dat er in de huidige maatschappij nog te weinig rekening mee wordt gehouden dat:

 • de problemen van kinderen met leer-, ontwikkeling- en gedragstoornissen geen kwestie zijn van onwil, maar van onvermogen, en
 • dat deze kinderen een specifieke leer- en leefomgeving verdienen om hun aanwezige potentieel te kunnen ontwikkelen.

Wanneer dit wordt nagelaten, ontstaan er veel frustraties bij kind en ouders, die allerlei secundaire problematiek tot gevolg kan hebben en de maatschappij mogelijk later op extra kosten zal komen te staan.

Balans is van mening dat:

 • er tot nu toe te weinig wordt geprofiteerd van de energie die de meeste ouders voor hun kinderen hebben en
 • dat beleid moet worden ontwikkeld om de kracht van ouders beter te benutten. Dit kan door de communicatie tussen ouders, hulpverleners en onderwijsomgeving te verbeteren.
  Balans richt zich als vereniging op het gehele spectrum van de leer-, ontwikkeling- en gedragstoornissen, in de overtuiging dat er veel overlap bestaat bij deze stoornissen en dat co-morbiditeit (het meer dan gemiddeld gelijktijdig voorkomen van verschillende stoornissen) eerder regel dan uitzondering is. Voorkomen moet worden dat er deelaspecten van problemen worden aangepakt zonder oog te hebben voor diverse elkaar beïnvloedende factoren.

Balans richt zich op de volgende doelgroepen:

 • ouders
 • scholen en instellingen
 • deskundigen
 • kinderen en jongeren
 • de omgeving van het kind

De kerndoelstellingen van Balans zijn:

 • informatie geven en verspreiden
 • belangenbehartiging
 • bevorderen van onderling contact en support

Balans
Advies en informatielijn 0900 20 200 65
www.balansdigitaal.nl

Meer artikelen over Links, Blog