Basisscholen Slotervaart open voor islamles

Geplaatst door OCO op 29 augustus 2008

Openbare scholen in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart gaan mogelijk toch islamles geven. De directeuren van de Huizingaschool en de Ru Paré concludeerden tijdens een ‘religieus-seculiere’ bijeenkomst dat ouders behoefte hebben aan islamlessen op de scholen van hun kinderen, laat het stadsdeel vrijdag weten.

De scholen stonden volgens het stadsdeel altijd al open voor de lessen, maar wisten niet dat de ouders dat ook wilden. Vooral de Marokkaanse middenklasse zou behoefte hebben aan pedagogische verantwoorde islamlessen voor hun kinderen. Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van de lessen die hun kinderen in het weekeinde volgen.

De scholen zijn er nog niet uit of de lessen tijdens of na schooltijd plaats moeten vinden. Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch vindt het zeker voor kinderen op achterstandsscholen een goed idee ze woensdagmiddag op school te houden voor extra lessen. Op de volgens het stadsdeel zwakke Ru Paré zitten veel kinderen met een taalachterstand.

De kringgesprekken met de ouders zijn gehouden naar aanleiding van de discussie die Marcouch begin juni aanzwengelde. Hij zei in het Parool dat er meer ruimte moet zijn voor religie op openbare scholen. Op die manier zouden islamitische jongeren beter in het openbaar onderwijs terecht kunnen zonder hun religie te verloochenen.

De uitspraken van Marcouch leidden tot veel commotie. De PVV stelde Kamervragen. Ook een deel van de lokale politiek bleek tegen het plan te zijn. De VVD in de hoofdstad stelde dat de school niet het verlengstuk van de thuissituatie moet zijn en dat openbare scholen in de eerste plaats seculier moeten zijn.

De PVV noemt het idee van de Amsterdamse basisscholen ‘onaanvaardbaar’. “We hopen dat de minister zulke lessen verbiedt en dat scholen die er toch aan meewerken gesloten worden”, laat partijleider Geert Wilders vrijdag via een woordvoerder weten.

Fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD Erik van der Burg meldt vrijdagavond nog steeds een groot tegenstander te zijn. “Op een openbare school hoort geen islamitisch onderwijs thuis, ook geen katholiek of joods onderwijs. Je kan wel levensbeschouwing geven en dan alle religies behandelen, maar geen religieuze lessen. Dat doen mensen maar in hun eigen tijd.”

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over INGRID_VOORSTEL_ACTIEFMAKEN, Blog