“Basisschooldiploma om onderadvisering te voorkomen”

Geplaatst door OCO op 8 juni 2007

Vooral allochtone leerlingen krijgen vaker het advies om naar een lager schooltype te gaan terwijl ze een hoger niveau aankunnen. Dat bleek onlangs uit een onderzoek onder basisscholen in Amsterdam. Van de allochtone leerlingen met een hoge Cito-score kreeg slechts 17% het advies om naar havo/vwo te gaan. Van de autochtone leeftijdsgenoten met dezelfde Cito-uitslag, kreeg maar liefst 31% een havo/vwo advies.

Daarom moet er een diploma komen voor leerlingen op de basisschool. Daarvoor pleitte Zeki Arslan van Forum op de bijeenkomst ‘De glazen bol: Cito-score en schooladvies’. Het moet een rechtsgeldig document zijn dat leerlingen toegang geeft tot het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat alle belangrijke prestaties van acht jaar basisschool hierop worden beschreven. Het diploma moet voorkomen dat middelbare scholen alleen afgaan op het advies van de basisschool. Met een diploma in de hand kunnen allochtone leerlingen doorstromen naar het juiste niveau in het voortgezet onderwijs, verwacht Forum. Eerder dit jaar pleitte ook de Onderwijsraad voor een diploma voor basisschoolleerlingen.

Behalve over een basisschooldiploma werd tijdens de bijeenkomst ‘De glazen bol: Cito-score en schooladvies’ ook van gedachten gewisseld over het openbaar maken van de basisschooladviezen en over verstandig over-adviseren, zie daarvoor het verslag (download pdf-bestand onderaan de pagina).

De glazen bol: Cito-score en schooladvies

Meer artikelen over Blog