Begroting Amsterdam: 2,5 miljoen kwaliteitsverbetering PO

Geplaatst door OCO op 11 oktober 2007

De gemeente Amsterdam stelt in de begroting 2008 extra geld beschikbaar voor het primair onderwijs. De aankondiging luidt:

Aanpak kwaliteit primair onderwijs 1,5 miljoen (en 1 miljoen Topopleiding docenten)
De kwaliteit van het primair onderwijs moet beter. Scholen met achterstandsleerlingen in achterstandswijken hebben het steeds moeilijker om leerlingen tot een minimaal niveau op te leiden. Maar liefst 25% van de kinderen verlaat de basisschool met een leerachterstand van 1,5 tot 2 jaar. De gemeente is in gesprek met schoolbesturen dat op korte termijn moet leiden tot een gericht actieplan voor scholen. Inzet is verbetering van de kwaliteit van management en docenten door trainingen en opleidingen en werving van nieuwe leerkrachten. In dit kader is er ook 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de Topopleiding docenten.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog