Belangrijke data voor de aanmelding in (en na) de tweede ronde in 2010

Geplaatst door OCO op 20 april 2010

Wat als uw kind niet is toegelaten op de eerste school? Dan moet u uw kind opnieuw aanmelden op een school.

Kijk in de lijst met middelbare scholen waar nog plaats is. Bij de keuze van een nieuwe school is het belangrijk dat u weet waarom uw kind niet is toegelaten op de eerste school. Als dat niet duidelijk is: vraag het aan de school voor voortgezet onderwijs of aan de basisschool!

12, 13 en 14 april 2010
Meld uw kind aan op de nieuwe school. Alle kinderen die op deze dagen worden aangemeld gelden als gelijktijdig aangemeld. Op 22 april hoort u van de school of uw kind wordt toegelaten of niet.

26 april en 27 april 2010
Nieuwe regels voor de derde ronde! Als uw kind uitgeloot is in de tweede ronde, kunt u het aanmelden op maandag 26 en dinsdag 27 april. Alle leerlingen gelden dan als tegelijkertijd aangemeld én de gemeente zegt dat voor kinderen waarvoor nu weer geen plek is, een oplossing wordt gezocht. Of dit binnen of buiten de school van keuze is, wordt niet vermeld.

Het is belangrijk dat u en uw kind op tijd weten naar welke school uw kind gaat na de zomervakantie. Als het te lang duurt, schakel dan hulp in.

Meer informatie