Bewuste en verantwoorde schoolkeuze in Zuid

Geplaatst door Menno van de Koppel op 8 oktober 2013
Maandagavond 7 oktober 2013 waren rond de dertig ouders naar de bijeenkomst over bewuste en verantwoorde schoolkeuze in Zuid gekomen in de hal van het stadsdeelkantoor. Wethouder Simone Kukenheim was verhinderd. Hetty Lieftink gaf uitleg over de huidige toelatingsregels in Zuid. Ook gaf ze inzicht in de plannen voor nieuw stedelijk toelatingsbeleid waar zij als projectleider met de schoolbesturen en de gemeente mee bezig is.

Onderwijsconcepten

Het OCO-team gaf uitleg over het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs, en over de verschillende onderwijsconcepten die in Zuid toegepast worden (naast regulier onderwijs ook montessori, dalton, vrije school, ontwikkelingsgericht onderwijs en kunstmagneetscholen). Ouders werden ook gewezen op het bijzondere feit dat in Zuid relatief veel ‘eenpitters’ zijn, schoolbesturen met slechts één school onder het bestuur, waarvan een paar bovendien bestaan uit ouderverenigingen. Het advies van OCO aan de aanwezige ouders was om een voorselectie te maken van twee of drie scholen op basis van papieren en digitale bronnen en deze scholen te bezoeken.

Kwaliteitsgegevens

Ook werd ingegaan op de kwaliteitsgegevens van de scholen, met als bron de door gemeente en schoolbesturen gezamenlijk uitgebrachte Kwaliteitswijzer, aangevuld met informatie uit de schoolgidsen van de betreffende scholen. De gepresenteerde schoolgegevens bestonden uit: schoolnaam, denominatie, onderwijsconcept, leerlingenaantal, en ouderbijdrage. Daaraan waren nog de volgende kwaliteitsgegevens toegevoegd: percentage adviezen voor vwo en lwoo in groep 8 en percentage leerlingen dat twee jaar na basisschool nog het onderwijs volgens het advies volgt; citoscore met vermelding of die onder, op of boven die van (qua populatie) vergelijkbare scholen is. En tenslotte de vermelding of de school een, twee of alledrie de Asschernormen heeft gehaald. Als een school relatief lage scores vertoont mag verwacht worden dat die school inmiddels bezig is met verbeterplannen. De onderwijskwaliteit wordt gestimuleerd als ouders kwaliteitsgegevens gebruiken om scholen in hun woonomgeving kritisch bevragen.

Download

Schoolgegevens OCO-prestentatie 7 oktober 2013 ‘Verantwoorde en bewuste schoolkeuze’.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog