Boetes voor het niet melden van verzuim

Geplaatst door OCO op 19 december 2012

Als eerste gemeente in Nederland heeft Amsterdam boetes uitgedeeld aan middelbare scholen en mbo’s die het verzuim van hun leerlingen niet melden. De Inspectie van het Onderwijs heeft in totaal twaalf scholen een boete opgelegd. Al deze scholen/opleidingen zullen in schooljaar 2012-2013 door de Inspectie van het Onderwijs in samenwerking met Bureau Leerplicht Plus opnieuw worden gecontroleerd.

Meldingsplicht
Als leerlingen in een maand zestien uur of meer spijbelen, moeten scholen dat melden aan de gemeente. Achttien Amsterdamse scholen bleken na drie controles nog steeds niet aan die eis te voldoen. Eén middelbare school en elf mbo-opleidingen kregen daarvoor een boete, uiteenlopend van 1.500 tot 24.500 euro.

Download
Dit blijkt uit de Jaarrapportage Bureau Leerplicht Plus Schooljaar 2011-2012 van de gemeente Amsterdam.

Meer artikelen over Blog