Brainstorm ouderbetrokkenheid

Geplaatst door Lidewij Koren op 19 mei 2014

 

logo-gemeente-amsterdam

 

WAT: uitnodiging brainstorm ouderbetrokkenheid
WIE: voor geïnteresseerde ouders
WANNEER: donderdag 22 mei tussen 18.00 en 19.00 uur
WAAR: OCO, Witte de Withstraat 102, 1057 ZG Amsterdam

De gemeente Amsterdam vindt ouderbetrokkenheid erg belangrijk: onderzoek laat zien dat betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind een positief effect heeft op de leerprestaties. School en ouders kunnen elkaar met andere woorden versterken. Invulling geven aan ouderbetrokkenheid is uiteraard een zaak van ouders en scholen zelf. De gemeente Amsterdam probeert hier een bijdrage aan te leveren door het onder de aandacht brengen van het belang van ouderbetrokkenheid en door het stimuleren van samenwerking tussen ouders en scholen.

In dit kader organiseert Amsterdam in september 2014 een bijeenkomst over ouderbetrokkenheid. Doel is om alle kennis en ervaring die de afgelopen jaren in Amsterdam is opgedaan met ouderbetrokkenheid bij elkaar te brengen. En vooral dat het een bijeenkomst is voor en door leerkrachten en ouders. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst gaat de gemeente Amsterdam graag in gesprek met een aantal ouders. Welke onderwerpen vinden zij belangrijk? Hoe kunnen we ouders het beste informeren over deze bijeenkomst? Waarom zouden zij zelf komen?

DEELNEMEN?
Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen aan deze brainstormsessie? Schuif dan aan op donderdag 22 mei tussen 18.00 en 19.00 uur. Er is een maaltijd aanwezig. Opgeven kan door te mailen naar info@onderwijsconsument.nl, onder vermelding van uw naam en contactgegevens.

Meer artikelen over Blog