Verschoven van 5 oktober naar 2 november: Empathie en passend onderwijs

Geplaatst door Floor Kaspers op 1 oktober 2020
OCO had op 5 oktober een symposium gepland in De Balie over Empathie en passend onderwijs. Vanwege de oproep van de Rijksoverheid om reisbewegingen te beperken en het gegeven dat veel deelnemers van buiten Amsterdam zouden komen is de bijeenkomst uitgesteld. De bijeenkomst zal in digitale vorm doorgang vinden op 2 november 2020.

Het verschil tussen de ‘professionele’ en de ‘persoonlijke’ bril staat centraal in het symposium. Staat professionaliteit empathie in de weg, of is het er juist een essentieel onderdeel van? Zijn de formulieren en checklists een drempel om te komen tot een echte verbinding met de leerling, of zorgen ze juist voor een scherpe onafhankelijke blik? Hoe wordt er in de opleiding voor leraren aandacht besteed aan de verbinding tussen de leerkracht, de leerling en de ouder? Voorzichtig mee zijn, of juist omarmen? Binnen passend onderwijs wordt de blik momenteel gericht op inclusief onderwijs. Is inclusiever onderwijs per definitie meer empathisch, of is dat een illusie? Wat leert de wetenschap ons over de houding van de professional, en hoe vertalen we deze kennis naar het beleid?

Aan de hand van een concrete casus gaan deskundigen uit de praktijk en de wetenschap met elkaar in gesprek. Sprekers zijn o.a. Jan Bransen, Marion van Binsbergen, Kati Varkevisser, Guuske Ledoux, Ariëlle de Ruijter en Hüseyin Susam.

De evaluatie van passend onderwijs na een vijfjarige beleidsperiode is één van de aanleidingen van het symposium. Een andere aanleiding is het afscheid van Frank Hoogeboom als voorzitter van het stichtingsbestuur van OCO. Frank heeft vaak het belang van empathie benadrukt, zowel bij OCO als in zijn dagelijkse werk als directeur van een school voor speciaal onderwijs en directeur van een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs. Juist waar de discussie veel over beleid gaat is het volgens hem van belang stil te staan bij de rol van empathie en ook de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek vanuit dit thema te bezien.

Deelnemen?

Het symposium zou oorspronkelijk plaats vinden op 5 oktober 2020 in De Balie in Amsterdam van 19.30 tot 22.00 uur. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen wordt het symposium verschoven naar 2 november 2020. Op die datum zal het in digitale vorm plaatsvinden.

Blijf op de hoogte door een mail te sturen naar floor@onderwijsconsument.nl

Meer artikelen over Blog