Wat meet een sociaal-emotioneel onderzoek (SEM)?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 8 augustus 2019
Met een sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) wordt onderzocht of sociaal-emotionele problemen de oorzaak zijn van een leerachterstand. Een SEM is geen intelligentietest maar wel een vorm van psychologisch onderzoek waarvoor toestemming van beide ouders nodig is.

Voor wie?

Met een sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) wordt onderzocht wat de reden is van een leerachterstand. Een SEM wordt afgenomen bij leerlingen waarbij de leerachterstanden niet te verklaren zijn uit een ondergemiddelde intelligentie.

Waarom deze toets?

Een SEM wordt alleen afgenomen als een leerachterstand is vastgesteld aan de hand van een leerachterstandentoets én er geen sprake is van een laag IQ. Bij een IQ lager dan 91 wordt geen SEM afgenomen, maar juist een capaciteitentest. Meer informatie over de capaciteitentest is te lezen in het artikel Wat meet een capaciteitenonderzoek (CAP)?

Zonder toestemming, geen afname toets

Voor afname van de SEM is toestemming van beide ouders, indien beide ouders gezag hebben over het kind. De school gebruikt hiervoor een toestemmingsformulier. Het gaat namelijk om een psychologisch onderzoek. De test geeft duidelijkheid waardoor een leerachterstand is ontstaan, maar de test is niet noodzakelijk voor de school om onderwijs te geven of een schooladvies voor het middelbaar onderwijs te geven.

Ondersteuningsbehoefte

Als uit de SEM blijkt dat praktijkonderwijs of vmbo met lwoo het beste is voor een leerling, dan wordt dit verwerkt in het schooladvies van de basisschool. Er is dan sprake van een extra ondersteuningsbehoefte. De middelbare school mag geen aanvullende toetsen afnemen bij de toelating van de leerling (art. 27 lid 1c WVO). De school beslist over de toelaatbaarheid van de leerling op basis van de informatie van de basisschool of onderzoekt de ondersteuningsbehoefte met toestemming van de ouders.