Brief over voorstel van DMO aan B&W over projectsubsidie t/m juli 2011 t.b.v. zorgvuldige besluitvorming van de gemeenteraad (DMO)

Geplaatst door OCO op 14 oktober 2010

Aan de Stichting Onderwijs Consumenten Organisatie
14 oktober 2010

Op 21 september heeft u bij wethouder Asscher een subsidieaanvraag voor de Onderwijsconsumentenorganisatie (OCO) voor de jaren 2011-2015 ingediend. In de aanvraag vraagt u de wethouder om de gelegenheid tot het geven van uw visie op de definitieve evaluatie van de OCO. Ik bericht u daarover dat de DMO zich intern beraadt over de uitkomsten van de evaluatie en het advies aan het College van B&W daarover. Wij leggen dat advies aan u voor voordat het College van B&W daarover een besluit neemt. Ik verwacht dat ruim voor einde 2010 te kunnen doen.

Over de subsidie-aanvraag zelf bericht ik u dat wij het College willen voorstellen aan u stichting een projectsubsidie te verlenen voor de periode januari tot en met juli 2011, dus van tijdelijke aard. Dat cre

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog