Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

Geplaatst door Floor Kaspers op 23 juni 2021
Voor leerlingen die naar speciaal onderwijs gaan, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of een tussenvoorziening, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Met deze verklaring is een leerling toelaatbaar tot deze specifieke scholen.

Waarom een toelaatbaarheidsverklaring?

De toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is ingevoerd bij de start van passend onderwijs. Scholen maken samen afspraken over de verwijzing naar speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband. Ook betalen scholen samen de kosten van de speciale scholen. Op basis van die afspraken kunnen scholen voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Voor welke leerlingen?

Een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd voor leerlingen voor wie de ondersteuning op regulier onderwijs niet voldoende is. De TLV kan worden aangevraagd bij de start van de schoolloopbaan. Dat doet de school als al gelijk duidelijk is dat het kind het beste op een speciale school kan starten. De school vraagt ook een TLV aan als pas na een tijd op een reguliere school blijkt dat een aparte school een betere plek is. Een TLV is ook nodig voor plaatsing op (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs en tussenvoorzieningen. Voor leerwegondersteuning voor leerlingen met een leerachterstand is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Wie doet de aanvraag?

School doet de aanvraag voor een TLV. Dit doet de school op basis van de afspraken die hierover in het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Bij de start op een speciale school, wordt dit gedaan door de nieuwe school zelf. Dus als een leerling van vier jaar oud wordt aangemeld op een school voor speciaal onderwijs, vraagt deze school de TLV aan. Bij een tussentijdse overstap naar speciaal onderwijs, vraagt de reguliere school de TLV aan. Bij een aanvraag van een TLV voor de overstap naar voortgezet speciaal onderwijs, doet de basisschool dat. Voor praktijkonderwijs doet de praktijkschool zelf de aanvraag.

Wat staat er in de aanvraag?

De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt, bij een overstap, gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Als blijkt dat de ondersteuning niet meer op de reguliere school geboden kan worden, wordt deze informatie gebruikt voor de aanvraag van een TLV. De aanvraag beschrijft welk type ondersteuning de leerling nodig heeft. De school beschrijft ook waarom de eigen ondersteuning niet voldoende is geweest.

Hoe wordt de aanvraag behandeld?

Zodra het dossier compleet is beoordelen deskundigen bij het samenwerkingsverband inhoudelijk. Bij een overstap vanuit regulier onderwijs wordt een gesprek gevoerd met deze deskundigen, de ouders, de leerling en betrokkenen van school. Op basis hiervan besluit men, eventueel na extra onderzoek, tot het afgeven van een TLV. Soms wordt de aanvraag ook afgewezen, omdat de inschatting van de deskundigen is dat de reguliere school toch een betere plek is. Gedetailleerde informatie over de werkwijze van het samenwerkingsverband voor primair onderwijs vind je hier, voor voortgezet onderwijs hier.

De rol van ouders

De school vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan, niet de ouders. De school is wel verplicht om hierover eerst overleg te voeren met ouders. Ze moeten dan duidelijk maken waarom de school de ondersteuning zelf niet meer kan bieden. Ook als ouders het niet eens zijn met de aanvraag, kan de school de TLV aanvragen. Het samenwerkingsverband kijkt dan wel extra kritisch naar de aanvraag, en zal meestal ouders uitnodigen voor een gesprek hierover. Als ouders het niet eens zijn met de afgifte van de TLV, dus na de beoordeling, kunnen ze hiertegen bezwaar maken. Er is een landelijke commissie voor de bezwaren tegen de toelaatbaarheidsverklaringen.