Capabel

Geplaatst door OCO op 1 augustus 2007

Continue Aandacht in Projectmatige Aanpak Bos en Lommer
Het project Capabel is onderdeel van de sector Welzijn en Onderwijs van stadsdeel Bos en Lommer. Capabel staat voor: Continue Aandacht in Projectmatige Aanpak Bos en Lommer. Het is een onderdeel van de sector Welzijn en Onderwijs van het stadsdeel.

Capabel ontwikkelt, innoveert en implementeert activiteiten die gericht zijn op het bestrijden van achterstanden en het verbeteren van kansen van kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Bij deze activiteiten worden de ouders nadrukkelijk betrokken.

De doorlooptijd van het project is 18 jaar. In die tijd ontwikkelt Capabel stapsgewijs een doorlopend en samenhangend aanbod voor kinderen en hun ouders. In 1992 begon Capabel met vernieuwingen voor 0-4 jarigen. Van 1996 tot 1999 werd gewerkt aan activiteiten voor 5-8 jarigen. Daarna werd een aanbod voor 8-12 jarigen ontwikkeld. Voor de periode 2004-2007 en 2008-2009 zijn respectievelijk de pubers (12-16 jaar) en adolescenten (17-18 jaar) aan de beurt.

Capabel richt zich in het bijzonder op het gezin, onderwijs en vrijetijdsbesteding van deze jongeren. De activiteiten die na een periode van experimenteren, succesvol zijn gebleken worden geïntroduceerd bij ouders, scholen, instellingen en organisaties in Bos en Lommer.

Adres Karel Doormanstraat 127
Telefoon(020) 686 59 85

Meer informatie kunt u vinden op:
www.onderwijsachterstanden.nl
en op de (oude) website van Stadsdeel Bos en Lommer

Meer artikelen over Links, Blog