Vrijstelling


  • Volledige vrijstelling leerplicht

    Volledige vrijstelling leerplicht is mogelijk op lichamelijke, psychische of levensbeschouwelijke gronden en in verband met inschrijving in het buitenland.