Eerstegeneratiestudenten wisselen ervaringen uit via communities

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 20 maart 2024
Eerstegeneratiestudenten hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende communities op hogescholen en universiteiten in Amsterdam. Zo heeft de Vrije Universiteit de ‘Family of Academic Minds’ opgericht en aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) kunnen studenten deelnemen aan de community ‘Baanbrekers’ en het mentoringprogramma ‘Meet Your Mentor’. Hogeschool InHolland heeft tussen 2017 en 2022 een coachingstraject aangeboden en kijkt naar mogelijkheden om dit de komende studiejaren voort te zetten.

Eerstegeneratiestudenten

Eerstegeneratiestudenten Dit zijn studenten van wie de ouders geen hoger onderwijs hebben gevolgd. Voor hen is de overgang naar het hoger onderwijs vaak extra spannend en missen ze soms de juiste ondersteuning thuis. Om deze reden richten hogescholen en universiteiten verschillende communities op waar eerstegeneratiestudenten zich bij kunnen aansluiten. Er worden ook speciale introductie- en informatieprogramma’s georganiseerd om studenten zowel praktisch als inhoudelijk voor te bereiden op het hoger onderwijs.

Family of Academic Minds (FAM) aan de Vrije Universiteit

Family of Academic Minds (FAM), voorheen VU Family, is een studentencommunity van de Vrije Universiteit (VU), speciaal gericht op eerstegeneratiestudenten. Het doel van FAM is om studenten met verschillende achtergronden en studies te verbinden binnen de academische omgeving van de VU. De community bestaat uit kleine groepjes van vier tot vijf studenten met diverse achtergronden, waar ouderejaarsstudenten de eerstejaars wegwijs maken en helpen met netwerken. FAM organiseert maandelijkse evenementen, zoals netwerkworkshops, diners en trainingen voor academisch schrijven.

Baanbrekers: community voor eerstegeneratiestudenten aan de Universiteit van Amsterdam

Baanbrekers is een community voor eerstegeneratiestudenten die aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) studeren. In principe is deze community bedoeld voor studenten Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen (ISW) en Sociologie. Studenten die een andere studie volgen maar wel geïnteresseerd zijn in deelname, kunnen dit aan de ontwikkelaars van Baanbrekers laten weten. Bij voldoende animo kan Baanbrekers eventueel uitbreiden.

Studenten die meedoen aan Baanbrekers komen eens per maand samen tijdens een bijeenkomst van drie uur. Tijdens zo’n bijeenkomst is er een activiteit of presentatie, zoals een cursus zelfverdediging of een presentatie door oud-studenten die vertellen hoe zij een baan hebben gevonden. Na de activiteit wordt er samen gegeten.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan door een mail te sturen naar: baanbrekers@uva.nl.

Mentoringprogramma aan de UvA: Meet Your Mentor

De UvA biedt een mentoringprogramma aan voor masterstudenten FdR, FGw, FMG, FEB en FNWI en bachelorstudenten met een niet-Westerse achtergrond. Het programma van Meet Your Mentor (MYM) duurt drie maanden en bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Kick-off bijeenkomst: na aanmelding en geslaagde matching vindt er een bijeenkomst plaats waar de student kennis maakt met het MYM-team, de andere mentees en zijn mentor.
  • Online mentoring platform: na de kick-off gaat de student aan de slag met zijn mentor. Hiervoor maakt de student online de voorbereidende workshopmodule van Meet Your Mentor. In deze module krijg de student tips om het maximale uit het mentortraject te halen.
  • Persoonlijke ontmoetingen: na de online voorbereidingsworkshop plant de student minimaal 1 x per maand een bijeenkomst in met zijn mentor. De locatie en tijdsduur van die bijeenkomst kan de student met zijn mentor afstemmen.

Wil je je aanmelden voor Meet Your Mentor in studiejaar 2023-2024? Houd dan de website van de UvA in de gaten.

Wil je meer informatie over het programma? Ga dan naar de website meetyourmentor.nl of stuur een mail naar projectleider Meltem Halaceli (niet voor inschrijvingen, alleen vragen). Ben je benieuwd hoe anderen Meet Your Mentor hebben ervaren? Lees dan het verhaal van enkele studenten en wat het programma hen heeft gebracht.

Students-4-Students

Tussen 2017 en 2022 organiseerde Hogeschool InHolland coaching voor eerstegeneratiestudenten via het project Students-4-Students(S4S), ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tijdens dit coachingsproject deelden eerstegeneratiestudenten in communities, onder begeleiding van ouderejaarsstudenten, hun levensverhalen en bespraken zij belangrijke thema’s in hun leven. Het programma richtte zich op het voorkomen van studie-uitval en het vergroten van kansengelijkheid.

In 2022 is dit project geëvalueerd: ‘De Waarde van Students4Students’ (27 juni 2022). Aan de hand van diepte-interviews met eerstegeneratiestudenten, student coaches en senior coaches is in kaart gebracht wat volgens de studenten de toegevoegde waarde is van Students4Students. Zij geven aan dat S4S:

  • bijdraagt aan het vergroten van het thuisgevoel en sociaal kapitaal van zowel eerstejaarsstudenten als de student coaches binnen het project;
  • bijdraagt aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van studenten als sociaal werker;
  • genoeg ruimte biedt voor diversiteit en inclusie.

Vanwege de positieve resultaten van S4S, onderzoekt de opleiding Sociaal Werk van InHolland of ze het project komende studiejaren kan voortzetten.

Meer artikelen over Ontwikkeling hoger onderwijs