Eerstegeneratiestudenten wisselen ervaringen uit via communities

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 2 maart 2020

Eerstegeneratiestudenten kunnen zich aansluiten bij verschillende communities op hogescholen en universiteiten in Amsterdam. Zo heeft de Vrije Universiteit ‘VU Family’ opgericht. De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft de community ‘De Eerste Generatie’ opgericht voor eerstejaarsstudenten rechten. Tot slot biedt Hogeschool InHolland een coachingstraject aan.

Eerstegeneratiestudenten

Eerstegeneratiestudenten zijn studenten van wie de ouders geen hoger onderwijs hebben gevolgd. Voor deze groep studenten is de overstap naar het hoger onderwijs vaak extra spannend. Bovendien vinden zij thuis niet altijd de juiste ondersteuning. Daarom richten hogescholen en universiteiten verschillende communities op waarbij eerstegeneratiestudenten zich kunnen aansluiten. Daarnaast organiseren zij speciale introductie- en informatieprogramma’s. Zo worden studenten praktisch en inhoudelijk voorbereid op een studie in het hoger onderwijs.

VU Family

VU Family is een studentencommunity die zich in het bijzonder richt op eerstegeneratiestudenten. Het doel van VU Family is dat studenten met verschillende achtergronden en vanuit verschillende studies en faculteiten een ‘familie’ vormen binnen de academische omgeving van de VU. Daarom is de organisatie van de vereniging kleinschalig en laagdrempelig. VU Family bestaat uit meerdere groepjes/families van vier tot vijf studenten met diverse achtergronden. Binnen deze families zijn ouderejaarsstudenten het aaspreekpunt. Zij maken de eerstejaars wegwijs binnen de universiteit en helpen ze met netwerken. VU Family hoopt hiermee de grote uitval van studenten in het eerste studiejaar terug te dringen. Daarnaast organiseert de vereniging maandelijks een evenement, zoals: een netwerkworkshop, een diner of een training voor het schrijven van academische teksten.

Je kunt VU Family volgen op Facebook en Instagram

De Eerste Generatie: Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam

De Eerste Generatie van de Universiteit van Amsterdam koppelt nieuwe studenten van wie de ouders niet (in Nederland) hebben gestudeerd aan een buddy. Een buddy is een eerstegeneratiestudent die al wat langer rechten studeert of reeds is afgestudeerd. Hij kan vragen van nieuwe eerstegeneratiestudenten beantwoorden in een persoonlijk gesprek. Daarnaast kan een buddy zijn netwerk delen met de student. Tot slot kan een buddy informatie geven over bijvoorbeeld uitwisselingen en stages. Soms geeft de student in de e-mail aan waar hij behoefte aan heeft en is er snel een geschikte buddy gevonden. Als dat niet het geval is vindt er eerst een introductiegesprek plaats om te achterhalen welke buddy het beste bij de student past.

Klik hier om in contact te komen met een buddy. Je kunt De Eerste Generatie ook volgen op facebook.

Students-4-Students

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert ECHO tot en met 2021 de campagne Students-4-Students. In deze campagne worden studenten en professionals in het hoger onderwijs aangemoedigd om initiatieven te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan inclusief onderwijs en kansengelijkheid voor alle studenten. Hieruit is onder andere het project Students-4-Students InHolland voor eerstegeneratiestudenten voortgekomen.

Students-4-Students InHolland

Hogeschool InHolland organiseert coaching voor studenten, waarin thuisgevoel, veerkracht en levensverhalen centraal staan. Onder begeleiding van ouderejaarsstudenten delen studenten in communities of individueel (afhankelijk van de locatie) hun levensverhalen en gaan ze met elkaar in gesprek over thema’s die belangrijk zijn in hun leven. Daarnaast leren zij welke hulpbronnen er zijn en hoe ze die kunnen inschakelen om zo hun eigen doelen binnen de opleiding te behalen.

InHolland is met dit coachingproject gestart om studie-uitval onder eerstejaarsstudenten tegen te gaan en om de kansengelijkheid van eerstegeneratiestudenten, studenten die doorstromen vanuit het mbo en studenten met een migratieachtergrond te vergroten. Op dit moment bevindt het programma zich nog in de ontwikkelfase. Daarom doen nu alleen nog de volgende opleidingen in Amsterdam, Diemen en Den Haag mee: Business Innovation, Social Work en Pabo. Bovendien is er per community slechts plaats voor maximaal zes eerstejaarsstudenten. Na deze tweejarige ontwikkelperiode worden vanaf september 2021 de communities uitgebreid en kunnen er meer eerstejaarsstudenten mee doen.

Contactpersoon: docent en onderzoeker Corina Duijndam.

E-mail: corina.duijndam@inholland.nl