Hoeveel studiefinanciering krijg ik per maand in het hoger onderwijs (hbo en wo)?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 7 september 2021
De maximale lening voor studenten in het hoger onderwijs is van augustus 2021 tot en met december 2021 €507,39,- per maand. Daarnaast komen sommige studenten in aanmerking voor een aanvullende beurs van maximaal € 413,78,- per maand. DUO stort het leenbedrag maandelijks op de rekening van de student. Daarnaast mogen studenten in het hoger onderwijs zoveel bijverdienen als ze willen. In collegejaar 2021-2022 krijgen voltijdstudenten die een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs volgen, vijftig procent korting op het collegegeld. Dit is een tegemoetkoming wegens corona. 

Hoeveel studiefinanciering krijg je in hoger onderwijs?

Voor studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit) geldt sinds 2015 het leenstelsel. Je mag het maximale bedrag van €507,39,- lenen, maar minder mag ook. Zo bepaal je zelf hoeveel studiefinanciering je ‘krijgt’.

Je moet de lening altijd terugbetalen na het behalen van je opleiding. Bovendien betaal je over dit bedrag meestal rente. Het rentepercentage verschilt per jaar. In 2008 was dit bijvoorbeeld 4,17 procent. Maar in 2015 was dit slechts 0,12 en sinds 2017 bedraagt de rente 0,0 procent. Let op: in de toekomst kan de rente weer hoger worden (Bron: DUO). 

Voorwaarden voor studiefinanciering 

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bent jonger dan dertig jaar als je studiefinanciering ingaat;
  • Je staat ingeschreven voor een voltijd of duale opleiding;
  • De opleiding duurt minimaal één jaar;
  • Je volgt een bachelor, master of associate degree;
  • De opleiding is erkend;
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.

Meer informatie over de voorwaarden voor studiefinanciering staat op de website van DUO

Extra studiefinanciering in hoger onderwijs: de aanvullende beurs

Als je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je opleiding, dan kan je in aanmerking komen voor een aanvullende beurs van maximaal € 413,78,- per maand. De hoogte van de aanvullende beurs hangt onder andere af van:

De aanvullende beurs wordt omgezet in een gift als je jouw studie binnen tien jaar afrondt.

Studiefinanciering hoger onderwijs maandelijks uitgekeerd

DUO stort elke maand studiefinanciering op je rekening, aan het einde van de maand. In de zomervakantie ontvang je ook studiefinanciering (art. 3.18 lid 1 Wet studiefinanciering 2000). Een overzicht van de betaaldata vind je in het artikel ‘Wanneer wordt studiefinanciering overgemaakt?’.

Tip: bereken je studiefinanciering met deze rekenhulp DUO. 

Bedragen

Tabel 1, maandelijkse bedragen studiefinanciering (september tot en met december 2020)

Maandelijkse maximale lening, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. De bedragen zijn afkomstig van DUO. Val je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan gelden andere bedragen.
  
Lening€ 494,39
Aanvullende beurs€ 403,17
Collegegeldkrediet€ 178,58
Totaal€ 1076,14

 

Tabel 2, maandelijkse bedragen studiefinanciering (januari tot en met augustus 2021)

Maandelijkse maximale lening, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. De bedragen zijn afkomstig van DUO. Let op: vanwege de coronamaatregelen is het collegegeld in het studiejaar 2021-2022 eenmalig vijftig procent lager. Hierdoor valt ook het collegegeldkrediet lager uit. Val je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan gelden andere bedragen.
  
Lening€ 507,39
Aanvullende beurs€ 413,78
Collegegeldkrediet€ 90,33
Totaal€ 1099,75

Bijverdienen en terugbetalen

Sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel mogen studenten in het hbo en op de universiteit zoveel bijverdienen als ze willen. Maar pas wel op. Als je een redelijk inkomen hebt, dan kan je beter niet teveel lenen. Uiteindelijk moet je de ontvangen studiefinanciering namelijk, meestal met rente, terugbetalen.

Studiefinanciering krijgen 

Studiefinanciering krijg je niet zomaar. Je moet het zelf online aanvragen bij DUO. Hiervoor heb je een DigiD met sms-functie nodig. Meer informatie daarover lees je op de website van DUO.

De bedragen in dit artikel zijn afkomstig van DUO. Wil je zeker weten of de bedragen kloppen en wat voor jou van toepassing is? Raadpleeg dan zelf de website van DUO.

Coronamaatregel: halvering collegegeld studiejaar 2021-2022

Voltijdstudenten aan een bekostigde universiteit of hogeschool (een opleiding die door de overheid wordt betaald) krijgen in collegejaar 2021-2022 eenmalig vijftig procent korting op het collegegeld. Zij betalen dat jaar €1.084,- in plaats van €2.168,- (Bron: DUO). Omdat het collegegeld lager is, ontvangt een student wel minder collegegeldkrediet (lening om het collegegeld te betalen).