Hoeveel studiefinanciering krijg ik per maand in het hoger onderwijs (hbo en wo)?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 19 januari 2024
De basisbeurs voor thuiswonende studenten in het hoger onderwijs is in 2024 €121,33,- per maand. Voor uitwonenden is dit €466,69. Daarnaast komen sommige studenten in aanmerking voor een aanvullende beurs van maximaal € 457,60,- per maand. Dit bedrag is voor thuiswonenden en uitwonenden gelijk. Aanvullend kunnen studenten een rentedragende lening aanvragen en is er collegeldkrediet. DUO stort het totale bedrag maandelijks op de rekening van de student.

Hoeveel studiefinanciering krijg je in hoger onderwijs?

Studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit) komen sinds studiejaar 2023-2024 weer in aanmerking voor een basisbeurs. Hiermee is een einde gekomen aan het leenstelsel dat in 2015 werd ingevoerd.

In 2024 bedraagt de basisbeurs voor thuiswonenden in het hoger onderwijs  €121,33- en voor uitwonenden €466,69. De basisbeurs voor uitwonende studenten is voor schooljaar 2023-2024 tijdelijk opgehoogd met € 164,30 per maand, als inflatiecorrectie. Vanaf augustus 2024 is de basisbeurs voor uitwonenden €302,39.

Bedragen

Tabel 1, maandelijkse bedragen studiefinanciering (januari tot en met juli 2024 )

Maandelijkse maximale lening, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. De bedragen zijn afkomstig van DUO. Val je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan gelden andere bedragen.
 Thuiswonend Uitwonend
Beurs€ 121,33€ 466,69
Aanvullende beurs maximaal€ 457,60€ 457,60
Rentedragende lening € 293,67€ 293,67
Collegegeldkrediet € 192,83€ 192,83
Totaal€ 1.065,43€ 1.410,79

Tabel 2, maandelijkse bedragen studiefinanciering (augustus tot en met december 2024)

Maandelijkse maximale lening, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. De bedragen zijn afkomstig van DUO. Let op: vanwege de coronamaatregelen is het collegegeld in het studiejaar 2021-2022 eenmalig vijftig procent lager. Hierdoor valt ook het collegegeldkrediet lager uit. Val je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan gelden andere bedragen.
 Thuiswonend Uitwonend
Basisbeurs € 121,33€ 302,39
Aanvullende beurs maximaal€ 457,60€ 457,60
Rentedragende lening € 293,67€ 293,67
Collegegeldkrediet€ 210,83€ 210,83
Totaal€ 1.083,43€ 1.264,49

Voorwaarden voor studiefinanciering

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering gelden voorwaarden voor leeftijd, opleiding en nationaliteit:

  • Je bent jonger dan dertig jaar als je studiefinanciering ingaat;
  • Je staat voltijd of deeltijd ingeschreven als student;
  • Je staat op de eerste van de maand ingeschreven, word je na de eerste ingeschreven dan gaat de studiefinanciering een maand later in;
  • De opleiding duurt minimaal één jaar;
  • Je volgt een bachelor, master of associate degree;
  • De opleiding is erkend;
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.

Meer informatie over de voorwaarden voor studiefinanciering staat op de website van DUO.

Extra studiefinanciering in hoger onderwijs: de aanvullende beurs

Als je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je opleiding, dan kan je in aanmerking komen voor een aanvullende beurs van maximaal € 457,60,- per maand. De hoogte van de aanvullende beurs hangt onder andere af van:

De aanvullende beurs wordt omgezet in een gift als je jouw studie binnen tien jaar afrondt.

Studiefinanciering hoger onderwijs maandelijks uitgekeerd

DUO stort elke maand studiefinanciering op je rekening, aan het einde van de maand. In de zomervakantie ontvang je ook studiefinanciering (art. 3.18 lid 1 Wet studiefinanciering 2000). Een overzicht van de betaaldata vind je in het artikel ‘Wanneer wordt studiefinanciering overgemaakt?’.

Tip: bereken je studiefinanciering met deze rekenhulp van DUO.

Studiefinanciering zelf aanvragen

Studiefinanciering krijg je niet zomaar. Je moet het zelf online aanvragen bij DUO. Hiervoor heb je een DigiD met sms-functie nodig. Meer informatie daarover lees je op de website van DUO.

De bedragen in dit artikel zijn afkomstig van DUO. Wil je zeker weten of de bedragen kloppen en wat voor jou van toepassing is? Raadpleeg dan zelf de website van DUO.

Meer artikelen over Organisatie hoger onderwijs