Diabetes op school en medische handelingen

Geplaatst door Floor Kaspers op 29 december 2021
Maak duidelijke afspraken met de school als je kind diabetes heeft. Bijvoorbeeld over het meten van de bloedsuiker en medicijngebruik. Maar ook over traktaties. Scholen weten vaak niet waar ze aan toe zijn en zijn huiverig om bijvoorbeeld insuline toe te dienen. Soms worden kinderen met diabetes zelfs geweigerd op school. Een factsheet over gezondheidszorg in onderwijstijd biedt meer duidelijkheid over het organiseren van medische zorg aan leerlingen.

Knelpunten met diabetes op school

Ouders en scholen lopen regelmatig tegen knelpunten aan wanneer het gaat over diabeteszorg op school. Soms weigeren scholen zelfs kinderen met diabetes. Of ouders moeten altijd stand-by staan voor het geval er insuline geprikt moet worden. Om het makkelijker te maken voor kinderen met diabetes op school, startte een groep ouders de stichting ‘Zorgeloos met diabetes naar school’. Inmiddels heeft de stichting haar doelgroep verbreed naar alle leerlingen met een chronische aandoening:  ‘Zorgeloos naar School’. Op de oude website ‘Zorgeloos met Diabetes naar School’ staat nog steeds gedetailleerde informatie over het maken van afspraken over diabeteszorg op school.

Tweede Kamer en diabeteszorg

In de Tweede Kamer kwamen de knelpunten op het terrein van diabeteszorg herhaaldelijk op de agenda. Het ministerie van Onderwijs kreeg samen met het ministerie van VWS opdracht om tot oplossingen te komen, zodat ieder kind met diabetes ‘zorgeloos’ naar school kan. Een belangrijk knelpunt waar zij een oplossing voor moesten vinden is de medische zorg waar leerlingen met diabetes begeleiding bij nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het meten van het bloedsuikergehalte door middel van een vingerprik en het toedienen van insuline door middel van een insulinepomp.

Factsheet ‘Gezondheidszorg in onderwijstijd’

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS hebben in 2021 een factsheet uitgebracht: ‘Gezondheidszorg in onderwijstijd’. Deze factsheet helpt scholen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen. 

In de factsheet staat onder andere:

  • wie waarvoor verantwoordelijk is als het gaat om medicijngebruik op school;
  • welke medische handelingen er zijn en wie die mag uitvoeren;
  • hoe de school, ouders en andere betrokkenen samen afspraken kunnen maken over de gezondheidszorg op school 
  • aansprakelijkheid.   

Meer artikelen over Zieke leerlingen, Passend Onderwijs