Diabetes op school en medische handelingen

Geplaatst door Floor Kaspers op 24 augustus 2015
Als je kind diabetes heeft zijn er verschillende dingen die je samen met de school moet afspreken. Hoe zit het bijvoorbeeld met traktaties, het meten van de bloedsuiker en met medicijnen? Scholen weten vaak niet waar ze aan toe zijn, en zijn huiverig om bijvoorbeeld insuline toe te dienen. Mede door intensieve lobby van ouders is er nu meer duidelijkheid over de mogelijkheden en de regels rondom medische handelingen voor diabetes op school.

Knelpunten met diabetes op school

Ouders en scholen lopen regelmatig tegen knelpunten aan wanneer het gaat over diabeteszorg op school. Soms worden kinderen met diabetes geweigerd op school, of moeten ouders altijd standby zijn voor het geval er insuline geprikt moet worden. Om het makkelijker te maken voor kinderen met diabetes op school, startte een groep ouders samen met onder andere de Diabetesvereniging Nederland de coalitie ‘Zorgeloos met diabetes naar school’.

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer kwamen de knelpunten van de coalitie op de agenda, en werden een aantal moties aangenomen. Het Ministerie van Onderwijs kreeg samen met het ministerie van VWS opdracht om tot oplossingen te komen zodat ieder kind met diabetes ‘zorgeloos’ naar school kan. Een belangrijk knelpunt waar een oplossing voor gevonden moest worden is of ook leerkrachten of ander onderwijspersoneel diabeteszorg konden bieden. Eigenlijk valt deze zorg, zoals het helpen bij het meten van de bloedsuiker en het toedienen van insuline (meestal via een insulinepomp), onder medische handelingen die alleen een professionele zorgverlener mag doen. Ook ouders, familieleden en het kind zelf mogen de handelingen doen in de privé-situatie.

Factsheet diabetes op school

In het overleg tussen de coalitie ‘Zorgeloos met diabetes naar school’ en de ministeries is besloten dat onder bepaalde voorwaarden ook onderwijspersoneel diabeteszorg mag bieden. Deze zorg wordt dan op dezelfde manier gezien als zorg die ouders zelf bieden. Er zijn wel verschillende voorwaarden aan verbonden. Zo moet de leerkracht het vrijwillig doen, een persoonlijke band hebben met de leerling en voldoende bekwaam zijn. De leerkracht kan bijvoorbeeld getraind worden door een diabetesverpleegkundige. In een factsheet heeft het ministerie van OCW de juridische aspecten rondom diabeteszorg op school op een rij gezet. De factsheet kun je hier downloaden: Factsheet-diabeteszorg-in-het-primair-onderwijs

Stichting Zorgeloos met diabetes naar school

Kom je er toch samen met school niet uit? Uit de coalitie Zorgeloos met Diabetes naar school is een stichting voortgekomen die ouders en scholen informeert en ondersteunt bij het organiseren met diabeteszorg op school. Met praktische toolkits voor ouders en school, en met ambassadeurs die met je mee kunnen denken.

Je vindt de Stichting Zorgeloos met diabetes naar school hier.