Duidelijkheid over schoolkosten in het mbo

Geplaatst door OCO op 16 mei 2012

Minister Van Bijsterveldt heeft een leidraad opgesteld over schoolkosten en vrijwillige bijdragen in het middelbaar beroepsonderwijs. De laatste jaren ontstond in toenemende mate onduidelijkheid over de kosten die een mbo-instelling studenten in rekening mag brengen, naast het les- en cursusgeld. Zie ook het Zwartboek van JOB in de download.

School verantwoordelijk voor exploitatiekosten
Kern van de leidraad is dat de school verantwoordelijk is voor exploitatiekosten waaronder een basisuitrusting. Studenten die hun lesgeld hebben voldaan hebben daarmee in principe recht op toegang tot het onderwijs en het examen. Voor studenten moet een basisuitrusting op school beschikbaar zijn waarmee ze hun opleiding kunnen volgen. De leidraad geeft aan dat voorbereidend materiaal als agenda’s en boeken voor rekening mogen komen van de student. Ook speciale werkkleding kan de instelling de student zelf vragen aan te schaffen. De school mag alleen een vrijwillige bijdrage vragen voor zaken die ook echt vrijwillig zijn.

School en student in gesprek over schoolkosten
De leidraad biedt onderwijsinstellingen en studenten een duidelijke richting maar is geen uitputtende lijst van kosten die wel en niet voor rekening van de student gebracht mogen worden in het mbo. Het mbo kent daarvoor te veel verschillende opleidingen. Op dit moment heeft de studentenraad instemmingsrecht ten aanzien van de vrijwillige bijdrage. Scholen en studenten doen er goed aan hier ook daadwerkelijk gebruik van te maken. De minister wil dat school en student samen structureel het gesprek aangaan over schoolkosten en zal daartoe de medezeggenschap van studenten in scholen versterken. De invulling van schoolkosten is de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling. Deze dient studenten voorafgaande aan inschrijving voor een opleiding volstrekte duidelijkheid te bieden over de daaraan verbonden schoolkosten.

Wettelijke basis onveranderd
De basis van de leidraad ligt onveranderd in de Wet educatie en beroepsonderwijs. Deze wet bepaalt dat scholen een basisuitrusting om een opleiding te volgen beschikbaar moeten hebben, maar vult dat beperkt in. In de praktijk bestonden tussen onderwijsinstellingen verschillende interpretaties van de wet. Pogingen van studentenorganisaties en de koepel van mbo-instellingen om samen tot een leidraad te komen strandden. De minister heeft nu zelf hiermee een handreiking aan instellingen en studenten gegeven om tot een goede invulling van schoolkosten te komen.

Kijk hier voor voorbeelden van kosten die onder de vrijwillige ouder- of deelnemerbijdrage kunnen vallen

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog