Wat is een onderwijsovereenkomst?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 15 augustus 2022
Een onderwijsovereenkomst is een contract tussen een student en de mbo-opleiding. In deze overeenkomst staan opleidingsgegevens, rechten en plichten van de student en de opleiding en individuele afspraken. Lees de overeenkomst goed door voordat je tekent. Soms is het beter om niet te tekenen.

Let op: Er is een nieuwe wet in de maak waardoor de onderwijsovereenkomst waarschijnlijk per 1 augustus 2023 wordt afgeschaft. OCO past de informatie in dit artikel zo goed mogelijk aan als de wet daadwerkelijk ingaat.

Wat is een onderwijsovereenkomst?

Een onderwijsovereenkomst is een ‘persoonlijk’ contract tussen een student en de mbo-opleiding. In dit contract staan onder andere de rechten en plichten van de opleiding en de student. De opleiding is verplicht om een onderwijsovereenkomst aan te gaan met een student. Zonder een ondertekend exemplaar kan een student zich niet inschrijven bij een opleiding (art. 8.1.3 lid 1 WEB).

Verplichte inhoud

Instellingen zijn volgens de wet verplicht een aantal zaken vast te leggen in een onderwijsovereenkomst. Een onderwijsovereenkomst bevat altijd informatie over (art. 8.1.3 lid 3 WEB):

Opleidingsgegevens

Rechten en plichten van de opleiding en de student

  • de tijden en locatie van de lessen
  • de voortgang van een student en diens prestaties
  • mogelijk beëindiging van de onderwijsovereenkomst
  • schoolverzuim en aanwezigheid
  • schoolkosten
  • voorwaarden voor (gedeeltelijke) terugbetaling van studiegeld

Individuele afspraken

In de onderwijsovereenkomst is ruimte voor individuele afspraken. Indien er sprake is van extra ondersteuning, dan is het verplicht om afspraken hierover op te nemen in de onderwijsovereenkomst (art. 8.1.3 lid 3 onder g WEB).

Onderwijsovereenkomst goed doornemen en bewaren

Afspraken tussen jou en de opleiding moeten op papier staan (art. 8.1.3 lid 2 WEB).  Als er iets misgaat gedurende jouw studie, dan kan je nalezen wat jouw rechten zijn.

Het is verstanding om de onderwijsovereenkomst goed door te nemen voordat je tekent en een getekend exemplaar te bewaren. Is iets niet duidelijk? Of heb je vragen over je rechten en/of plichten? Neem dan eerst contact op met de opleiding voor uitleg, voordat je tekent.

Neem in ieder geval contact op met de opleiding als er in de onderwijsovereenkomst staat dat je verplicht bent een vrijwillige bijdrage te betalen. Dit is namelijk niet toegestaan. Vraag ook om opheldering als er situaties worden genoemd waardoor je van school gestuurd kan worden of als er staat dat je van school wordt gestuurd als je geen stageplek vindt. Als er staat dat je het eens bent met bepaalde regels, terwijl je niet weet wat die regels zijn, neem dan ook contact op met de opleiding. Pas als je weet wat die regels zijn, onderteken je het contract.