Wat is een onderwijsovereenkomst?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 6 september 2018
Een onderwijsovereenkomst is een contract tussen een student en de mbo-opleiding. In deze overeenkomst staat beschreven welke rechten en plichten je als student hebt. De inhoud van de onderwijsovereenkomst verschilt per student. De onderwijsovereenkomst kent wel een aantal verplichte onderwerpen. Lees de overeenkomst goed door voordat je tekent. Soms is het beter om niet te tekenen.

Update: Er is een nieuwe wet in de maak waardoor de regels in het mbo mogelijk aankomend schooljaar veranderen en de onderwijsovereenkomst zal verdwijnen. OCO past de informatie in dit artikel zo goed mogelijk aan als de wet daadwerkelijk ingaat.

Wat is een onderwijsovereenkomst?

Een onderwijsovereenkomst is een ‘persoonlijk’ contract tussen een student en de mbo-opleiding. In dit contract staat beschreven welke voorwaarden gelden voor de inschrijving en gedurende de tijd dat je de opleiding volgt. In het contract staat ook welke rechten je hebt als student. De opleiding is verplicht om een onderwijsovereenkomst aan te gaan met een student. Zonder een ondertekend exemplaar kan je niet ingeschreven worden bij een opleiding (art. 8.1.3 lid 1 WEB).

De inhoud van een onderwijsovereenkomst verschilt per student. In de onderwijsovereenkomst staan zaken zoals schoolregels, informatie over de klachtenregeling, begeleiding en regels voor schorsing.

Verplichte inhoud

Instellingen zijn volgens de wet verplicht een aantal zaken vast te leggen in een onderwijsovereenkomst. Een onderwijsovereenkomst bevat altijd informatie over (art. 8.1.3 lid 3 WEB):

Opleidingsgegevens

Rechten en plichten van een student

  • de tijden waarbinnen lessen kunnen worden aangeboden
  • de voortgang van een student en diens prestaties gedurende de opleiding
  • mogelijk beëindiging van de onderwijsovereenkomst
  • schoolverzuim en aanwezigheid
  • schoolkosten
  • voorwaarden voor (gedeeltelijke) terugbetaling van studiegeld

Individuele afspraken

In de onderwijsovereenkomst is ruimte voor individuele afspraken. Indien er sprake is van een student met extra ondersteuning, dan is het verplicht om afspraken hierover op te nemen in de onderwijsovereenkomst (art. 8.1.3 lid 3 onder g WEB).

Goed lezen, altijd bewaren

De onderwijsovereenkomst wordt altijd schriftelijk aangegaan (art. 8.1.3 lid 2 WEB). Afspraken tussen jou en de opleiding moeten op papier staan. Het is verstanding op de afspraken goed door te nemen voordat je tekent en een getekend exemplaar te bewaren. Als er iets mis gaat gedurende jouw studie, dan kan je nalezen wat jouw rechten zijn.

Tips: wanneer moet je niet tekenen?

Staan er onduidelijkheden in de overeenkomst? Teken dan niet gelijk, maar vraag bij de opleiding om uitleg. Bijvoorbeeld:

  • als er een verplichting tot het betalen van de vrijwillige bijdrage in staat. Dit is niet toegestaan.
  • als er onduidelijke punten in de overeenkomst staan, bijvoorbeeld redenen waardoor je van school gestuurd kan worden of een tijdelijke plaatsing
  • als er wordt aangegeven dat je het eens bent met bepaalde regels, terwijl je niet weet wat die regels zijn.
  • als er in de onderwijsovereenkomst staat dat je van school wordt gestuurd als je geen stageplek vindt