Eerste reactie Amarantis op lijst zeer zwakke mbo-opleidingen

Geplaatst door OCO op 5 februari 2010

Op de website van de Amarantis Onderwijsgroep is het volgende bericht van het College van Bestuur geplaatst:

1 februari 2010

Amarantis Onderwijsgroep trekt zich Inspectieonderzoeken 2008 aan

Al in 2009 is Amarantis Onderwijsgroep geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken van de Onderwijsinspectie uit 2008, waaruit 7 van onze 286 mbo-opleidingen zwak naar voren komen. Amarantis Onderwijsgroep heeft zich de uitkomsten toen al aangetrokken: deze zijn voor onze mbo-opleidingen direct aanleiding geweest om verbeterplannen op te stellen.

De plannen betreffen concrete acties gericht op kwaliteitsverbetering:

  • Kwaliteit van ons onderwijs, onder andere door scholing van leraren en begeleiders, maar ook van managers en directies.
  • Kwaliteit van verzuimprocessen en leerlingen-/deelnemerszorg.
  • Verbeteren van het BPV-bureau (BeroepsPraktijkVorming).

Plus uiteraard op de aansluiting vmbo en mbo om uitval tegen te gaan en doorstroom te bevorderen, één van de belangrijkste doelstellingen van Amarantis Onderwijsgroep.

Deze punten vormen samen onze kwaliteitsagenda, waarmee we investeren in onze mbo-opleidingen.

Extra aandacht is er voor het terugdringen van voortijdig schooluitval. Daarvan zijn in Amsterdam reeds bemoedigende resultaten geboekt, mede door de gezamenlijke aanpak met de gemeente en andere partners, zoals Jeugdzorg en Schoolmaatschappelijk Werk. De Amsterdamse Plus School is een goed voorbeeld van onze aanpak om ook overbelaste deelnemers hun opleiding te laten afmaken, zodat zij gekwalificeerd aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt.

Gelukkig is het Inspectierapport niet exemplarisch voor alle opleidingen. Amarantis Onderwijsgroep biedt opleidingen aan in diverse steden: Amersfoort, Amsterdam, Utrecht en Almere. Onze opleidingen zijn lokaal georganiseerd en zijn kleinschalig: maximaal 1.000 leerlingen per locatie.

Eind 2009 heeft Amarantis Onderwijsgroep intern gecontroleerd of de verbeterplannen inderdaad op de rit zijn gezet. Mede daardoor zien wij het volgende bezoek van de Onderwijsinspectie met
vertrouwen tegemoet.

Bron: Corporate Communicatie Amarantis Onderwijsgroep / College van Bestuur

Meer artikelen over Blog