Enquête voorkeurscholen

Geplaatst door Nicoline Vink op 24 februari 2015
Waarom deze enquête? Met deze enquête wil een groep ouders die zich inzet voor vrije schoolkeuze in het basisonderwijs achterhalen wat de echte voorkeursscholen van ouders zijn en hoe het nieuwe toelatingsbeleid hun basisschoolkeuze beïnvloedt.

Buurtschool

Veel ouders willen een buurtschool voor hun kind. Aan die wens komt het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid tegemoet met voorrang op de dichtstbijzijnde scholen. Vanaf het schooljaar 2015/2016 start het Stedelijk Toelatingsbeleid. Kinderen die geboren zijn op of na 1 juli 2011 vallen onder dit beleid. Onder dit nieuwe toelatingsbeleid heeft ieder kind voorrang op acht scholen in de buurt. De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool.

Bewuste keuze buiten de buurt

Er is ook een groep ouders die een bewuste keuze wil maken voor een school buiten de buurt. Zijn er nog genoeg aantrekkelijke scholen waar niet geloot hoeft te worden of zijn bewust kiezende ouders kansloos buiten de eigen buurt? Is het zo dat bewust kiezende ouders alleen geïnteresseerd zijn in bepaalde scholen of zijn de voorkeuren verschillend?

Nieuwe beleid nodigt uit echte voorkeur op 1 te zetten

In het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid worden drie redenen genoemd op in te schrijven bij de school van échte voorkeur en deze op nummer 1 op het aanmeldformulier te zetten:

  1. Tijdens de loting hebben bij gelijke kans diegenen voor wie dit de school van eerste keuze is voorrang boven diegenen die de school als tweede t/m tiende keus hebben opgegeven.
  2. Na de lotingsronde krijgt de school van het systeem een lijst met alle inschrijvingen (die hen op de 1e plek hadden) die zijn uitgeloot – als er door verhuizing of andere omstandigheden plekjes vrijkomen zal de school deze toewijzen aan ouders op die wachtlijst.
  3. Echte voorkeur op nummer 1 zetten maakt het verschil inzichtelijk tussen de beschikbare plekken op een school ten opzichte van het aantal ouders wat hun kinderen het liefst naar die school zouden sturen. Op basis van die informatie kunnen dan eventueel in de toekomst veranderingen/verbeteringen worden doorgevoerd.

Hoe beïnvloedt het nieuwe beleid de schoolkeuze?

Toch is het niet zeker dat ouders hun echte voorkeursschool op plek 1 op hun voorkeurslijst (durven) invullen als ouders bijvoorbeeld geen voorrang hebben op hun voorkeursschool. Met deze enquête willen wij achterhalen wat de echte voorkeursscholen van ouders zijn en hoe het nieuwe toelatingsbeleid hun basisschoolkeuze beïnvloedt.

Meer artikelen over Blog