Wat is een Integraal Kind Centrum (IKC)?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 12 oktober 2021
Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een organisatie voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd. In Amsterdam zijn meerdere Integrale Kind Centra, verspreid over alle stadsdelen. In een IKC vormen school en kinderopvang vaak één bestuur en werken zij vanuit één pedagogische visie. Gaat uw kind naar de kinderopvang bij een IKC? Dan is het meestal verzekerd van een plek op de basisschool.

Integraal Kind Centrum, één voorziening

Een Integraal Kind Centrum, of ‘alles-in-1-school’, is een voorziening voor kinderen van nul tot dertien jaar. Een IKC biedt meerderde voorzieningen op één locatie, zoals:

  • Voorschool;
  • Kinderdagverblijf;
  • Basisschool;
  • Buitenschoolse opvang (BSO);
  • Welzijnsactiviteiten.

Kinderen kunnen in een IKC spelen, leren en elkaar ontmoeten. Na groep 8 maken zij de overstap naar het voortgezet onderwijs en gaan zij niet meer naar een Integraal Kind Centrum.

IKC in Amsterdam

In Amsterdam zijn verschillende Integrale Kind Centra, zoals:

Verschil tussen brede school en Integraal Kind Centrum

Zowel bij een brede school als bij een IKC, werkt de basisschool samen met de kinderopvang. Er is vaak een doorlopende leerlijn van kinderopvang naar basisschool en de voorzieningen zitten meestal op één locatie.

Het verschil tussen een brede school en een IKC, is dat bij een IKC de basisschool en kinderopvang meestal onder één bestuur vallen. Terwijl hij een brede school de basisschool en kinderopvang vaak onder verschillende besturen vallen.

Maar dit is niet altijd het geval. Zo maken de basisschool en de kinderopvangorganisatie van IKC Innoord in Amsterdam deel uit van verschillende besturen. Wel hebben zij een samenwerkingsovereenkomst, met daarin afspraken voor een intensieve samenwerking. Zo hebben de besturen samen ontwikkelingsdoelen voor kinderen geformuleerd en organiseren ze op basis daarvan gemeenschappelijk activiteiten in een doorgaande lijn. Ook werven ze gezamenlijk nieuwe medewerkers.

Binnen het IKC een gezamenlijke visie en missie

Er zijn geen wettelijke kaders of regels voor een Integraal Kind Centrum. Daardoor verschilt het per IKC welke voorzieningen zijn samengevoegd en op welke manier zij samenwerken.

Ook verschilt het per IKC welke positie het inneemt in de straat, buurt of stad. Zo zijn er Integrale Kind Centra die regelmatig samenwerken met andere verenigingen en stichtingen en bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen organiseren. Terwijl andere centra dit niet of nauwelijks doen.

Maar binnen een IKC hebben de de kinderopvang, basisschool en welzijnsaanbieders wel een gezamenlijke pedagogische visie en missie. Daarnaast delen zij soms ook:

  • Dezelfde levensbeschouwing: bijvoorbeeld christelijk of islamitisch;
  • Hetzelfde onderwijskundig beleid: bijvoorbeeld volgens het concept van dalton of montessori.

Voorrang bij overstap opvang naar onderwijs

Kinderen krijgen vaak voorrang als zij overstappen naar een basisschool die onderdeel uitmaakt van een IKC waar zij ook de opvang hebben bezocht. Soms zijn zij zelfs verzekerd van een plek op de basisschool.

Wilt u hier meer over weten? Lees dan: ‘Levert het bezoeken van een voorschool of IKC voorrang op de bijbehorende school op?’

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Organisatie voorschool