Wat is een Integraal Kind Centrum (IKC)?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 31 juli 2019
Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een organisatie waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen. In een IKC zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd.

Integraal Kind Centrum, één voorziening

Een IKC is een voorziening voor kinderen met een bredere doelgroep dan alleen opvang óf onderwijs. Meestal kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar terecht bij een IKC. Kinderen kunnen hier leren, spelen, ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Bij voorkeur komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Na het IKC gaan kinderen meestal naar het voortgezet onderwijs.

Geen wettelijke verankering

Het IKC is niet vastgelegd in de wet- en regelgeving. Meestal bestaat een IKC uit een stichting waar verschillende organisaties onder vallen. Hierdoor ontstaan in de praktijk grote verschillen. Het IKC heeft wel als kenmerk dat er sprake is van een doorlopende leerlijn en een inclusieve kijk op opvang en onderwijs. Er wordt gewerkt vanuit één team met één pedagogische visie.

Gezamenlijke missie

Binnen een IKC kijken alle betrokken organisaties op dezelfde manier naar de kinderen en ouders. Het gaat bij een Integraal Kind Centrum om één fysieke locatie en een nieuwe organisatievorm. Een IKC kan ook op andere manieren een gezamenlijke missie hebben. Bijvoorbeeld:

Levensbeschouwelijk

Het vertellen van verhalen uit de Bijbel of Koran, samen beginnen. Of dezelfde kernwaarden als IKC-organisatie.

Pedagogisch

Op welke manier zowel opvang als onderwijs kijkt naar kinderen. Welke normen belangrijk zijn binnen de IKC-organisatie en voor wie die allemaal gelden.

Onderwijskundig

Hoe onderwijs en opvang wordt ingericht. Bijvoorbeeld door alle organisaties binnen het IKC volgens montessori- of daltonmethoden te laten werken.

Organisatorisch

Op welke wijze het IKC kijkt naar het IKC als gemeenschap of organisatie. Bijvoorbeeld welke regels voor het IKC gelden of dat onderwijspersoneel, peuterleidsters en ander personeel dezelfde rechten en plichten hebben.

Maatschappelijk

Welke positie het IKC inneemt in de straat, de buurt of de stad. Bijvoorbeeld door samen te werken met verenigingen en stichtingen. Bijvoorbeeld door bewust activiteiten voor ouderen in het gebouw van het IKC te laten plaatsvinden.

Voorrang bij overstap opvang naar onderwijs

Kinderen krijgen voorrang als zij overstappen naar een basisschool die onderdeel uitmaakt van een IKC waar zij ook de opvang hebben bezocht. Meer informatie hierover is te lezen in het artikel Levert het bezoeken van een voorschool of IKC voorrang op de bijbehorende school op?