Extra klassen vmbo-t en havo op het Bredero

Geplaatst door OCO op 5 april 2012

Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) creëert op de scholen Bredero Mavo en Bredero Lyceum extra klassen om het aanbod vmbo-t en havo te vergroten in de stad. In de tweede aanmeldronde, van 10 tot en met 13 april, kunnen leerlingen die uitgeloot zijn zich aanmelden op deze scholen.

Overaanmelding vmbo-t en havo
Vorig jaar heeft het VOvA het initiatief genomen om met de oprichting van het Hyperion Lyceum extra aanbod te creëren op vwo-niveau. Met succes start het Hyperion Lyceum dit jaar met 5 klassen. Ook vanwege andere initiatieven in de stad kunnen we voor dit jaar constateren dat er minder overaanmelding op vwo-niveau is geweest. Dit jaar is de problematiek van overaanmelding verschoven naar vmbo-t- en havo-niveau. Binnen het VOvA is wederom bekeken hoe het aanbod op deze niveaus uitgebreid kan worden om tegemoet te komen aan het tekort in Amsterdam.

Extra klassen vmbo-t en havo
Er worden extra klassen voor vmbo-t en havo gecreëerd. Op één van onze schoollocaties, de Buiksloterweg in Amsterdam-Noord, zijn op dit moment drie van onze scholen gehuisvest: Bredero Mavo (vmbo-t en havo-kansklas), Bredero Lyceum (havo+ en vwo-kansklas) en Hyperion Lyceum (atheneum+ en gymnasium). Met ingang van het volgend schooljaar starten Bredero Mavo en Hyperion Lyceum ieder op een eigen, nieuwe locatie. Het Hyperion Lyceum verhuist naar Overhoeks (aan het IJ). Bredero Mavo verhuist naar het centrum van Amsterdam-Noord, waar het ICT-profiel nog beter tot zijn recht kan komen. Het Bredero Lyceum blijft gehuisvest op de Buiksloterweg, waar vanaf komend schooljaar gestart wordt met een vernieuwd categoriaal Havo+ -profiel.

Meer artikelen over Blog