Van de basisschool naar het vmbo? Alles over de leerwegen in het vmbo

Geplaatst door Kaja Sariwating op 28 juni 2019
Het basisschooladvies bepaalt op welk niveau een leerling zich kan inschrijven op voorgezet onderwijs. Het grootste deel van de leerlingen gaat na de basisschool naar het vmbo (40%). OCO geeft uitleg over de verschillende leerwegen in het vmbo.

Schooladvies bepaalt leerweg

Het basisschooladvies bepaalt op welk niveau een leerling zich kan inschrijven op voorgezet onderwijs. Het grootste deel van alle leerlingen gaat naar het vmbo (40%). Van die leerlingen stroomt ongeveer 20% door naar vmbo-g, vmbo-t of mavo. Dit is de grootste groep. Ongeveer 7% stroomt door naar vmbo-b en 9% naar vmbo-k. Meer dan 8% stroomt door naar een schakelklas vmbo/havo.

Kenmerken van leerwegen in het vmbo

Basisberoepsgerichte leerweg

 • leren door zelf te doen
 • combinatie van leren en werken
 • na het vmbo volgt een leerling in principe een korte beroepsopleiding niveau 2
 • eventueel doorstroomnaar niveau 3

Kaderberoepsgerichte leerweg

Gemengde leerweg

 • leren door veel theorie, maar ook door praktijkervaring op te doen
 • na het vmbo maakt een leerling de overstap naar een beroepsopleiding niveau 3 of 4
 • de mogelijkheid om na het vmbo door naar havo te gaan
 • via het havo of na het mbo naar het hbo

Theoretische leerweg

Vmbo/havo

 • leren door veel theorie
 • na de brugperiode doorstroom naar vmbo of havo
 • via het havo doorstromen naar het vwo of gelijk naar het hbo
 • na het hbo of vwo eventueel beginnen met een universitaire opleiding

Leerweg niet definitief

Vanaf het derde leerjaar volgen leerlingen een profiel. Dit profiel kiezen de leerlingen zelf. In de eerste twee leerjaren volgen leerlingen een breed vakkenpakket, zodat zij een goede keuze voor een profiel kunnen maken (art. 11c lid 1 onder a WVO). De vakken zijn óók gericht op doorstroombevordering (art. 11c lid 1 onder a WVO). Vanaf het derde leerweg volgen leerlingen een speciaal vakkenpakket. Daardoor is overstappen naar een ander niveau meestal niet meer mogelijk. Tot het derde leerjaar is het gemakkelijker om op te stromen. Hiervoor gelden de regels van de school. De precieze regels hiervoor staan beschreven in het schoolplan. Vaak publiceren scholen de normen ook op de website van de school.