Ga jij binnenkort naar het mbo? Dit moet je weten!

Geplaatst door Fatima Jilali op 1 mei 2020
Ben je leerling in het vmbo en bereid je je voor op de overstap naar het mbo? Dan zijn er een aantal begrippen die je moet kennen. Dit zijn de vijftien belangrijkste.

Heb je hier vragen over, bel dan de helpdesk van OCO (020) 330 6320, stel je vraag via WhatsApp 06 1600 4600, of post je vraag of reactie onderaan deze pagina.

Beroeps begeleidende leerweg (BBL)

Kies je voor een BBL-opleiding dan leer je door in de praktijk ervaring op te doen en ga je gemiddeld 1 á 2 dagen naar school.

Beroeps opleidende leerweg (BOL)

Kies je voor een BOL-opleiding dan krijg je meer theorie op school en zit je gemiddeld 3 á 4 dagen per week op school.

BSA

Je krijgt in het eerste schooljaar een bindend studieadvies (BSA). Het bindend studie- advies is positief of negatief. Je krijgt eerst een voorlopig advies. Bij negatief studieadvies krijg je de mogelijkheid tot verbetering, als dat niet gebeurt moet je een andere opleiding zoeken.

Budgetcoach

Je kunt met vragen over financiële problemen terecht bij een budgetcoach op school. De budgetcoach biedt je hulp om je financiën op orde te krijgen.

Intake

De opleiding nodigt je na aanmelding uit voor een intake-activiteit. Dit kan in de vorm van een individueel gesprek of groepsgesprek. Het doel van het intakegesprek is bespreken of jouw interesses en verwachtingen overeenkomen met de opleiding.

Kennismakingsactiviteit

De opleiding nodigt je uit voor een intake-gesprek. Bij sommige opleidingen heet dit een kennismakingsgesprek of 1-op-1 gesprek. Je wordt daar hoe dan ook verwacht. Als je niet gaat, dan kan jouw recht op toelating vervallen.

Leerplicht

Je bent leerplichtig tot 16 jaar. Daarna ben je kwalificatie- plichtig tot je 18e of totdat je een diploma haalt tot 18 jaar.

MBO

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is onderwijs dat aansluit op de middelbare school (vmbo). Het mbo leidt studenten op om een specifiek beroep uit te oefenen. In Amsterdam heb je vier mbo-instellingen: Het ROC van Amsterdam, ROC TOP, Mediacollege en het Hout-en meubileringscollege.

Mentor

De mentor is je eerste aanspreekpunt op school. Je kan met vragen over onder- steuning, problemen of je persoonlijke situatie terecht bij je mentor.

Onderwijsovereenkomst (OOK)

Een onderwijsovereenkomst is een persoonlijk contract tussen de school en jou.

Schoolkosten

Voor het mbo moeten je schoolkosten betalen. Dit kan bestaan uit lesgeld, collegegeld en schoolmateriaal: kleding, laptop, boeken. Het varieert per opleiding wat de schoolkosten zijn.

Studentenstatuut

Het studentenstatuut is een reglement waar de rechten en plichten van de student en de onderwijsinstelling in staan. opleiding.

Studiekeuzeadvies

Als je twijfelt over je studiekeuze, kun je vragen om een individueel studiekeuzeadvies van de opleiding. Het advies is echter niet-bindend, je hoeft je er dus niet aan te houden.

Toelatingsrecht

Als je je aanmeldt vóór 1 april, heb je recht op automatische toelating. Let wel op dat je voldoet aan de vooropleidingseisen. Deze staan vermeld op de website van de opleiding.

Heb je hier vragen over, bel dan de helpdesk van OCO (020) 330 6320, stel je vraag via WhatsApp 06 1600 4600, of post je vraag of reactie onderaan deze pagina.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Overstap van vmbo naar mbo