Wanneer moet ik mijn onderwijsovereenkomst NIET tekenen?

Geplaatst door OCO op 29 augustus 2023
Een onderwijsovereenkomst was een ‘persoonlijk’ contract tussen een student en de mbo-opleiding. Deze overeenkomst ondertekende je als student om ingeschreven te kunnen worden. Soms kon je beter niet gelijk tekenen en eerst vragen stellen over waar je precies voor tekent. De onderwijsovereenkomst is sinds studiejaar 2023-2024 afgeschaft.

Persoonlijk contract

Een onderwijsovereenkomst was een ‘persoonlijk’ contract tussen een student en de mbo-opleiding. Deze overeenkomst moest je als student ondertekenen om ingeschreven te kunnen worden. De opleiding kreeg pas onderwijssubsidie voor een student, nadat de onderwijsovereenkomst was ondertekend.

Onderwijsovereenkomst, duidelijke afspraken

De onderwijsovereenkomst is sinds studiejaar 2023-2024 afgeschaft. OCO raadde aan om de onderwijsovereenkomst in ieder geval niet te onderteken als:

  • Er een verplichting voor het betalen van de vrijwillige bijdrage in stond.
  • Er vage aanduidingen in staan die reden kunnen zijn om je van school te sturen, zoals: “Onder bepaalde omstandigheden kan je van school worden verwijderd.”
  • Er werd aangegeven dat je het eens bent met bepaalde regels, bijvoorbeeld het gedragsreglement, maar je niet wist wat die regels zijn.
  • Er in stond dat je van school wordt gestuurd als de school geen stageplek voor jou kon vinden.

In de Onderwijs- en Examen en studentenstatuut staan momenteel de afspraken en regels voor studenten op school.