Moet mijn kind verplicht naar de voorschool na VVE-indicatie?

Geplaatst door IH op 13 augustus 2014
Ouders kunnen niet verplicht worden om hun kind deel te laten nemen aan VVE. Het is raadzaam dat ouders zich goed laten adviseren en zich inlezen in wat VVE voor hun kind kan betekenen. Als een kind een VVE-indicatie heeft gekregen, betekent dit dat het een grote kans heeft om groep 3 te beginnen met een (taal)achterstand. Met behulp van VVE kan deze achterstand worden verkleind of voorkomen. Lees hier meer over VVE.

Voordelen VVE

VVE-programma’s dragen bij aan de optimale ontwikkeling van kinderen. VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en inspelen op de ontwikkelingsachterstanden. Er is oog voor de behoeftes van ieder kind. Hierdoor zorgt de voorschoolse en vroegschoolse educatie voor een vlotte start van een kind op de basisschool, met een zo klein mogelijke (taal)achterstand. Er is veel discussie over het bewijzen van de effectiviteit van VVE, maar de overheid vindt dat er in ieder geval zo goed mogelijk geprobeerd moet worden iets te doen aan taalachterstanden om kinderen gelijke kansen te bieden. Bij de indicatie wordt gekeken welke kinderen extra kans hebben op een taalachterstand. Ook kinderen die geen VVE-indicatie hebben, kunnen in Amsterdam gebruik maken van de voorschool.

VVE-verplichtingen voor ouders

Als kinderen met een VVE-indicatie op een voorschool zitten, zijn ouders verplicht om deel te nemen aan ouderbijeenkomsten. Ook moeten zij één keer per maand helpen in de groep. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om ouders te dwingen hun kind aan VVE te laten deelnemen als zij dit weigeren. Dit is alleen mogelijk als de rechter heeft besloten tot een ondertoezichtstelling. Een weigering om deel te nemen aan VVE alleen is zeker geen reden voor ondertoezichtstelling.