Moet mijn kind verplicht naar de voorschool na VVE-indicatie?

Geplaatst door IH op 21 oktober 2021
Nee, een kind met een VVE-indicatie hoeft niet verplicht naar de voorschool. Maar ouders wordt dit wel geadviseerd. Peuters met een VVE-indicatie lopen namelijk risico op een (taal)achterstand. En deze achterstand halen zij vaak niet meer in. Maar met behulp van VVE kan een (taal)achterstand op jonge leeftijd worden verkleind of voorkomen.

Kind met VVE-indicatie niet verplicht naar voorschool

Ouders zijn niet verplicht om hun kind met een VVE-indicatie aan te melden bij een voorschool. Maar de gemeente adviseert dit wel. VVE kan er namelijk voor zorgen dat de (taal)achterstand van uw kind wordt verkleind of voorkomen.

In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om ouders te dwingen hun kind aan VVE te laten deelnemen als zij dit weigeren. Dit is alleen mogelijk als de rechter heeft besloten tot een ondertoezichtstelling. Een weigering om deel te nemen aan VVE alleen is zeker geen reden voor een ondertoezichtstelling (Bron: Klachtenloket Kinderopvang).

Als kinderen met een VVE-indicatie op een voorschool zitten, zijn ouders verplicht om deel te nemen aan ouderbijeenkomsten. Ook moeten zij één keer per maand helpen in de groep.

Wat is een voorschool?

Een voorschool is een kinderopvangorganisatie met een educatief programma (VVE). In Amsterdam kunnen peuters van twee tot vier jaar hier naartoe. De voorschool besteedt aandacht aan taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling (Art. 4 lid 2b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie .

Het doel van de voorschool

Het doel van de voorschool is om (taal)achterstanden tegen te gaan bij jonge kinderen die hier een groter risico op hebben. VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en inspelen op de ontwikkelingsachterstanden. Er is oog voor de behoeftes van ieder kind. Hierdoor zorgt de voorschoolse en vroegschoolse educatie voor een vlotte start van een kind op de basisschool, met een zo klein mogelijke (taal)achterstand.

Is de voorschool effectief?

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van VVE. Maar deze onderzoeken tonen wisselende resultaten in de praktijk. Dit heeft onder andere te maken met de wisselende kwaliteit van VVE en de grootte van de achterstand van de peuters. Want hoe groter de (taal)achterstand, hoe groter het positieve effect van VVE.

Wilt u meer weten over de effectiviteit van de voorschool? Lees dan: ‘Hoe effectief is de voorschool?’

Meer artikelen over Leerplicht voorschool