Geen buitenschoolse opvang voor tienduizend kinderen

Geplaatst door OCO op 31 juli 2007

Tienduizend kinderen kunnen komend schooljaar niet terecht bij de buitenschoolse opvang (BSO). Alle basisscholen in Nederland moeten vanaf volgende week tussen 07.30 uur en 18.30 uur opvang aanbieden als ouders daarom vragen. Vooral door een gebrek aan ruimte vallen tienduizend kinderen buiten de boot, stelt de Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOink) zaterdag in de Volkskrant.

Per 1 augustus 2007 zijn scholen verplicht om voor- en naschoolse opvang aan te bieden aan ouders. Scholen, gemeenten en kinderopvangorganisaties zijn samen verantwoordelijk voor voldoende aanbod. Doordat de afgelopen jaren extra geld beschikbaar is gekomen voor kinderopvang, de werkgeversbijdrage verplicht is gesteld en de economie aantrekt, stijgt de vraag naar deze opvang en groeien de wachtlijsten.

Vooral in vinexwijken in de grote steden zou het probleem groot zijn. In Amsterdam zouden 2.500 kinderen op een wachtlijst staan. Veel scholen besteden de opvang uit aan externe kinderopvang, maar die kampen hierdoor met ruimte- en personeelsgebrek. Sommige scholen plaatsen keten op het schoolplein.

Brancheorganisatie MO-Groep zegt in de krant dat dertien procent van de aangemelde scholieren op een wachtlijst staat. Een woordvoerder schat het aantal op enkele duizenden. Volgens de MO-Groep wordt het probleem vooral veroorzaakt doordat gemeenten niet meewerken. Ook zouden scholen niet op tijd in actie komen. “Zij zitten waarschijnlijk niet te wachten op een grotere rol in de opvoeding. Dat vertraagt”, zegt de woordvoerder.

De Algemene Vereniging Schoolleiders zegt in een reactie dat zijn leden het maximale hebben gedaan. “Maar zoiets red je gewoon niet in een jaar.” Hij verwijt de politiek een ‘vluggertje’.

Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma (PvdA) heeft een taskforce in het leven geroepen die bekijkt wat de oorzaken zijn van de groeiende wachtlijsten en welke initiatieven op lokaal niveau worden ondernomen. De werkgroep komt voor Prinsjesdag met concrete aanbevelingen.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog