Geen stageplek door corona? Lees wat je als student zelf kunt doen!

Geplaatst door Fatima Jilali op 25 januari 2021
Beroepspraktijkvorming (bpv) is bij veel opleidingen een verplicht onderdeel van de studie. Een stage bereidt je voor op je toekomstige baan. Door het coronavirus is er een tekort aan stageplaatsen. Het Servicedocument 5.1 van de MBO-Raad beschrijft welke stappen je kunt nemen als je geen stageplek kan vinden.

Actieplan SBB en leerbedrijven

Door de corona uitbraak staan veel contactberoepen stil. Ook de horeca, toerisme en evenementen worden hard getroffen. In deze situatie is het voor onderwijsinstellingen moeilijk om alle studenten een stageplek te bieden. In het Servicedocument 5.1 van de MBO-Raad staan een aantal actiepunten als opleidingen knelpunten ervaren. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ondersteunt scholen bij het zoeken naar een goede oplossing. De opleiding waar je op zit blijft verantwoordelijk voor het bieden van genoeg stageplekken van voldoende kwaliteit.

Met de huidige omstandigheden kan het alsnog erg lastig zijn om een stageplek te vinden waarbij je met de coronacrisis alle competenties kan ontwikkelen.

Wat kun je van school verwachten bij het vinden van een stageplek in coronatijd?

Wanneer er geen stageplek beschikbaar is voor studenten die een bol-opleiding volgen, dan zijn er de volgende verschillende mogelijkheden. Je kunt als student op deze mogelijkheden wijzen als de opleiding ze nog niet gebruikt:

  • Als je wel stage hebt kunnen lopen en je door corona je stage moest stopzetten, dan mag het onderwijsteam beoordelen of de leerdoelen voor de betreffende stage zijn behaald zonder dat alle daarvoor bestemde uren zijn gemaakt.
  • De school kan een melding van een tekort doen bij SBB: een adviseur van SBB gaat dan samen met de school aan de slag om een stageplek te vinden.
  • De school kan een (nieuw) bedrijf aandragen voor erkenning bij SBB. Dit betekent dat ook stage kunt lopen bij bedrijven in aanverwante sectoren om een deel van je competenties te leren. Dit zodat je als student eventueel kunt oefenen bij meerdere bedrijven om je stage te behalen.
  • Scholen worden aangemoedigd om in samenwerking met andere scholen in de regio creatieve oplossingen te vinden voor stagetekorten zoals het spreiden van stages over het studiejaar, het geven van praktijkopdrachten bij bijbanen van studenten of het plaatsen van twee studenten op één stageplek. Ook het benutten van stageperioden in weekenden en vakanties kan bijdragen aan het oplossen van tekorten
  • Nog een optie is dat scholen en studenten ter overbrugging kiezen om keuzedelen tijdens de stage vorm te geven. Als dit op een erkend leerbedrijf plaatsvindt, tellen deze uren mee in de totale stageuren voor de opleiding. Je kan als student in een opleiding voor logistiek medewerker  bijvoorbeeld het keuzedeel koerier bestelauto volgen. Een gastvrouw in opleiding kan met het keuzedeel gastvrijheid in de zorg aan de slag in een teststraat van de GGD.

Gerelateerde onderwerpen