Gemengd onderwijs goed voor integratie

Geplaatst door OCO op 10 juni 2011

Leerlingen op een gemengde basisschool beheersen vaardigheden die te maken hebben met goed burgerschap beter dan leerlingen op een ‘witte’ school. Hiernaast blijven leerprestaties van leerlingen van gemengde scholen minder ver achter dan gedacht bij die van scholen met uitsluitend autochtone of kinderen uit islamitische kinderen.

Dat concludeert het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam na onderzoek onder 550 basisscholen en 38.000 leerlingen. De uitkomsten zijn opvallend, omdat in eerder onderzoek duidelijk naar voren kwam dat op gebied van taal en rekenen een grote achterstand ontstond. De achterstand valt volgens het nieuwe onderzoek mee en de leerlingen doen het juist beter op burgerschap.

Het eerdere onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers richtte zich op leerlingen van vijftien jaar uit vijftien verschillende Europese landen, maar niet op Nederland. Dronkers veronderstelde dat de uitkomsten golden voor Nederland.

De goede score op burgerschapsvorming houdt in dat de leerlingen beter zijn in het oplossen van ruzies en meer interesse tonen in verschillende soorten geloof. Om die reden zijn gemengde scholen beter voor integratie, aldus het Kohnstamm Instituut.

Meer artikelen over Blog