Tag: burgerschap

Wat is burgerschap in het mbo?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling middelbaar beroepsonderwijs

Dimensies voor het vak burgerschap? Verplicht!

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

Onderwijsinspectie: leerlingen scoren slecht op taal en rekenen

Blogbericht van 10 april 2019

Wat betekent studieloopbaanbegeleiding in het mbo?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide informatie

Zelf leren denken, filosofie op de basisschool

Blogbericht van 20 november 2017

Gemengd onderwijs goed voor integratie

Blogbericht van 10 juni 2011

Voorlopige korting OCW op As Siddieq blijft overeind

Blogbericht van 21 januari 2010