Gratis PC’s voor brugklassers

Geplaatst door OCO op 20 juni 2007

Amsterdam geeft, net als vorig jaar, PC’s aan kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen en de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Hun ouders hebben vaak niet genoeg geld om zelf een PC te kopen. De gemeente wil zo voorkomen dat die kinderen achterop raken. Naar schatting worden er dit jaar zo’n 1.500 computers verstrekt.

In het programakkoord 2006-2010 is aandacht voor ‘kansen voor kinderen’ en ‘investeren in onderwijs en bestrijding van armoede’. ‘Kinderen eerst’, heet dat in Amsterdam. Het is nu belangrijk te investeren in de jeugd om een Topstad te zijn en te blijven. Daarom vindt de gemeente dat kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen een computer met internetaansluiting en printer moeten hebben om hun huiswerk te kunnen maken. Voor hen is er de PC-voorziening 2007.

PC-voorziening 2007
De regeling geldt alleen voor Amsterdamse kinderen die naar de brugklas gaan en wonen bij ouders of verzorgers die over 2006 een inkomen hadden rondom het bijstandsniveau.Van de kinderen wordt verwacht dat zij een middag een gratis workshop computervaardigheden volgen. Na afloop krijgen zij een diploma uitgereikt. Per huishouden wordt maar één keer een PC verstrekt. Gezinnen die eerder een computer hebben ontvangen voor een ander kind, krijgen niet weer een PC.

Aanvraag
Door een geanonimiseerde koppeling van gemeentelijke bestanden is een groep Amsterdamse huishoudens geselecteerd die recht hebben op de PC-voorziening. De aanvraagformulieren worden in juni verstuurd. Ouders die denken in aanmerking te komen voor de PC-voorziening, maar het aanvraagformulier eind juni niet hebben ontvangen, kunnen vanaf begin juli contact opnemen met de Dienst Werk en Inkomen via (020) 346 3684. De aanvraagperiode voor de PC-voorziening is van 1 juli tot 1 december 2007.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog