Wat is de scholierenvergoeding in Amsterdam?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 12 december 2023
Er zijn verschillende Amsterdamse financiële regelingen bedoeld voor kinderen die naar school gaan. Het helpt ouders om de kosten van schoolgaande kinderen te betalen. Om dit extra geld te ontvangen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Elk schooljaar kun je verschillende bedragen ontvangen.

Wat zijn de vergoedingen voor scholieren?

De gemeente Amsterdam heeft regelingen voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Er zijn ook regelingen voor scholieren. Bijvoorbeeld voor een gratis tablet op de basisschool, laptop op de middelbare school of tegemoetkoming in de reiskosten. Niet alle ouders komen hiervoor in aanmerking; het geld wordt alleen uitgekeerd aan specifieke gevallen. Bijvoorbeeld aan ouders die tijdelijk een uitkering ontvangen of ouders met een vaste baan maar een laag inkomen hebben. Er is een maximumbedrag per kind per schooljaar beschikbaar. Je kunt de vergoeding gebruiken om schoolspullen, schoolreisjes of de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Voor de meest actuele informatie kun je terecht bij de website van de gemeente Amsterdam.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor de scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voor ouder(s) of verzorger(s) Voor kind
Je bent 18 jaar of ouder Tussen de 2 en 18 jaar oud
Je woont in Amsterdam Op 30 september nog geen 18 jaar
Je hebt een laag inkomen én vermogen Woont bij jou in huis
Je ontvangt kinderbijslag of pleegoudervergoeding voor het kind Gaat naar school

Heb je een hoger inkomen, maar houdt u door aflossing van uw schulden een lager inkomen over? Dan heb je misschien toch recht op regelingen voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen.

Weinig inkomen, geen scholierenvergoeding

Om in aanmerking te komen voor de scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zelfs als je (tijdelijk) weinig of geen inkomen hebt, kan het zijn dat je toch niet in aanmerking komt. Bijvoorbeeld als je kind een BBL-opleiding in het mbo volgt en daarvoor een stagevergoeding krijgt, of als je meer dan €13.010,- aan vermogen hebt, zoals spaargeld, contant geld en aandelen.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de verschillende vergoedingen wordt elk jaar opnieuw bepaald. Ouders en verzorgers kunnen voor meerdere kinderen een vergoeding aanvragen. Je moet de scholierenvergoeding zelf aanvragen via de website van de gemeente Amsterdam. Dit kan ook voor meerdere gezinsleden, maar je hebt hiervoor een DigiD nodig om in te loggen.

Aanvragen

De verschillende vergoedingen vraag je zelf aan via de website van de gemeente Amsterdam. Het is mogelijk om voor meerdere gezinsleden een vergoeding aan te vragen. Om in te loggen heb je een DigiD nodig.

Zelf voorschieten, kosten worden vergoed

Als je een aanvraag hebt ingediend, ontvang je het geld niet direct op je rekening. Je bewaart de bonnetjes en vraagt online of via een formulier het geld terug. Dit kan je doen totdat het maximumbedrag is bereikt, waarna het bedrag op je bankrekening wordt gestort.

Meer artikelen over Rechten en plichten