Wat is de scholierenvergoeding in Amsterdam?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 1 september 2021
De scholierenvergoeding is extra geld voor schoolgaande kinderen. De scholierenvergoeding is bedoeld om te helpen met het betalen van kosten voor schoolgaande kinderen. Om de scholierenvergoeding te ontvangen moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden. U kunt per schooljaar voor elk kind of jongere een bedrag tussen de €166,- en €325,- krijgen.

Wat is de scholierenvergoeding?

De scholierenvergoeding is extra geld voor schoolgaande kinderen. De gemeente Amsterdam keert alleen sommige gevallen een scholierenvergoeding uit. Hiervoor komen ouders en verzorgers met een laag inkomen voor in aanmerking. Bijvoorbeeld ouders die (tijdelijk) een uitkering ontvangen. Of ouders die wel een vaste baan hebben, maar weinig verdienen. Per schooljaar is voor elk kind een maximumbedrag beschikbaar. De vergoeding is te gebruiken om schoolspullen schoolspullen, schoolreisjes of de vrijwillige ouderbijdrage mee te betalen. Actuele informatie over het inkomen en maximumbedragen is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Voor wie?

De gemeente Amsterdam stelt een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de scholierenvergoeding te ontvangen:

Voor ouder(s) of verzorger(s) Voor kind
Je bent 18 jaar of ouder Tussen de 2 en 18 jaar oud
Je woont in Amsterdam Op 30 september nog geen 18 jaar
Je hebt een laag inkomen én vermogen Woont bij jou in huis
Je ontvangt kinderbijslag of pleegoudervergoeding voor het kind Gaat naar school

Weinig inkomen, geen scholierenvergoeding

Soms kom je toch niet in aanmerking voor de scholierenvergoeding, terwijl je (tijdelijk) een laag of geen inkomen hebt. Bijvoorbeeld als je kind een BBL-opleiding in het mbo volgt en hiervoor een stagevergoeding krijgt. Of als je een vermogen hebt van meer dan €12.040,- . Denk hierbij aan spaargeld op de bankrekening, contant geld en aandelen.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld. Ouders en verzorgers kunnen voor meerdere kinderen een vergoeding aanvragen:

Onderwijsniveau Bedrag per schooljaar per kind
Voorschool €250,-
Basisschool €166,-
Middelbare school en MBO zonder betaalde stage €325,-

Aanvragen

De scholierenvergoeding vraag je zelf aan via de website van de gemeente Amsterdam. Het is mogelijk om voor meerdere gezinsleden een scholierenvergoeding aan te vragen. Om in te loggen heb je een DigiD nodig.

Zelf voorschieten, kosten worden vergoed

De scholierenvergoeding vraag je zelf aan. Je krijgt het bedrag niet zomaar op je rekening. Je bewaart de bonnetjes en vraagt online of via een formulier het geld terug. Dit kan je doen totdat het maximumbedrag is bereikt. Het bedrag wordt dan op je bankrekening gestort.

De scholierenvergoeding geldt per schooljaar. De kosten waarvoor je geld terug wilt van de gemeente, moet je voor 1 augustus maken en voor die datum indienen bij de gemeente.