Hoe stroom ik door van havo naar vwo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 22 november 2020
Het vwo bereidt leerlingen voor op een opleiding in het hoger onderwijs. Havo is geen vooropleiding voor vwo. Voor de doorstroom van havo naar vwo gelden geen doorstroomvoorwaarden of -regels. De cijfereis die in het verleden werd gehanteerd is komen te vervallen. Stapelen is daarmee een keuze van de scholier. Jaarlijks stromen er in Nederland zo’n 2.500 leerlingen vanuit het havo door naar het vwo. De kans op een baan meteen na het behalen van een universitair diploma is groot.

Havo geen vooropleiding voor vwo

Het havo bereidt leerlingen in principe voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Voor havo-leerlingen bestaat wel de mogelijkheid om na het diploma door te stromen naar vwo-5. Scholen (en afdelingen van dezelfde school) werken samen om leerlingen en hun ouders goed te informeren over de aansluiting op het vwo en mogelijke obstakels. Het vwo is namelijk niet voor elke leerling geschikt. De keuze om de stap te wagen is aan de scholier zelf. 

Van havo naar vwo, geen doorstroomeis

Voor scholieren die willen doorstromen van havo naar vwo gelden geen doorstroomvoorwaarden. Het diploma geeft stapelaars het recht op toelating tot het vwo (art. 27a lid 1 WVO).

Geen plek, weigering toch mogelijk

Scholen weigeren een scholier soms als er geen plek is. Dit is toegestaan (art. 24a lid 1 onder a sub 1 WVO). De weigering mag niet samenhangen met kennis, vaardigheden of leerhouding van een scholier of het feit dat je instroomt. Het aantal vastgestelde klassen moet simpelweg vol zijn. In de schoolgids staat het percentage scholieren dat doorstroomt naar een hoger leerjaar. Op deze manier kan je achterhalen hoeveel scholieren ieder schooljaar doorstromen en hoeveel plek er ongeveer is. Vraag het na bij de mentor of decaan als je wilt weten hoeveel klassen en plekken er op het vwo zijn. Soms kan je het terugvinden in de schoolgids of op de website van de school.

Doorstroom havo-vwo, geen gevolgen voor zittenblijven

De regels voor zittenblijven in vwo-5 zijn voor alle leerlingen gelijk  (art. 13a Inrichtingsbesluit WVO BES). Het kan zijn dat de school beslist dat je toch blijft zitten. Dit is toegestaan, bijvoorbeeld vanwege te lage cijfers of te veel onvoldoendes. De school mag alleen geen zwaardere regels hanteren, omdat je een stapelaar bent.

Scholen die in havo-4 of vwo-5 nu nog regels voor zittenblijven hanteren waarin onderscheid tussen leerlingen wordt gemaakt op basis van de schoolsoort die zij eerder volgden, zullen hun beleid moeten aanpassen.

Cijfers doorstroom en slagingspercentages vwo

Jaarlijks stromen ongeveer 2.500 leerlingen na het examen door van havo naar vwo. Het slagingspercentage op het vwo ligt hoger ten opzichte van het vwo, maar iets lager op het vmbo. Jaarlijks zakt tussen de 8% en 10% van de eindexamenkandidaten in het vwo. Het percentage dat zakt voor het havo-eindexamen is ongeveer 12%. Het is niet duidelijk of dit komt door de instroom vanuit het havo. Alle percentages zijn redelijk constant, gezien over de afgelopen jaren.

Beroepskansen na het vwo

Het vwo bereidt leerlingen voor op een opleiding aan de universiteit (wo) of het hoger beroepsonderwijs (hbo). Jaarlijks gaan ongeveer 26.000 leerlingen na het vwo naar de universiteit en 3.000 leerlingen naar het hbo. In 2015 hadden 3 op de 4 wo-studenten die uitstroomden meteen een baan. Een universitair masterdiploma geeft meer kans op een baan dan een bachelordiploma. De uurlonen voor gediplomeerde master-studenten liggen hoger dan die van bachelor-gediplomeerden.

Meer informatie

Meer informatie over de overstap van vmbo naar havo is hier te vinden:

[1] Cijfers over arbeidsmarktsituatie jongeren (15 jaar tot 27 jaar) zijn gebruikt. Bron: ‘Statline arbeidsmarkt situatie jongeren (15 tot 27 jaar)‘ van CBS

[2] Cijfers over gediplomeerden vmbo naar uitstroombestemming. Bron: ‘Onderwijs in cijfers, 2017’ van OCW, DUO en CBS.

[3] Cijfers over arbeidspositie van uitstromers uit het wo. Bron: ‘Onderwijs in cijfers, 2017’ van OCW, DUO en CBS.

[4] Cijfers over uurlonen van uitstromers uit het wo. Bron: ‘Onderwijs in cijfers, 2017’ van OCW, DUO en CBS.

[5] Cijfers over slagingspercentages in het vo. Bron: ‘Onderwijs in cijfers, 2017’ van OCW, DUO en CBS